Is een veiligheidscoördinator verplicht op mijn werf ?

Op elke bouwwerf waar tegelijkertijd of achtereenvolgens 2 of meerdere aannemers tewerkgesteld zijn is een VC verplicht.

De door de bouwheer of architect aangestelde Vc moet aan een aantal diploma- en opleidingvereisten voldoen.

Hij moet tevens een speciale, geldige, verzekering als VC hebben afgesloten.

Een bijkomende zekerheid voor u als bouwheer : vraag naar de vrijwillige personencertificatie van uw VC, dan bent u zeker dat u de juiste man of vrouw onder de arm neemt.

Screen Shot 10-11-14 at 03.03 PM

Screen Shot 10-11-14 at 03.04 PM