Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend.

U vindt dat jaartal van toekenning op uw EPC Bouw (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster) in de ‘Datum’ (links onderaan, boven de handtekening van de ‘verslaggever’).

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

Nieuwbouw WONEN Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60
van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2020
100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013 40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Opmerking

Gaat het om een project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt (waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing)?

Dan kan de vermindering slechts worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Procedure

  • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
    Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse belastingdienst staat hoe u schriftelijk of online bezwaar kunt indienen.
  • Bij appartementsgebouwen kan het gebeuren dat de vermindering niet automatisch is toegekend op het aanslagbiljet. Ook dan kunt u bezwaar indienen.
  • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.
Vraag nu uw offerte