Terug naar referenties

Renovatie site Rozendreef (VMSW - SHM DEWACO)

Project Info

Na en tijdens de volledige renovatie van alle bestaande woongelegenheden op de site,nu ook uitvoering van het omgevingsplan.

Volledige opvolging coordinatiestructuur door VINCO engineering