EPB verslaggeving Residentieel

Bent u particulier of projectontwikkelaar en heeft u renovatieplannen op de agenda staan of misschien wel de verwezenlijking van een volledig nieuwbouwproject? Dan zal u uw bouwwerk aan bepaalde eisen moeten beantwoorden, namelijk deze van de residentiële EPB verslaggeving. Vinco Engineering staat u graag bij als EPB-verslaggever voor het opmaken van uw EPB verslag, waarbij u kunt rekenen op onze vakkundigheid en jarenlange ervaring.

Het doel van de EPB-regelgeving

De EPB-energieprestatieregelgeving werd in Europa in het leven geroepen met als doel om comfortabele én energiezuinige woningen te bouwen in alle lidstaten van de Europese gemeenschap, ongeacht of het een nieuwbouw- of een renovatieproject betreft. Het uiteindelijke doel is om een aanzienlijke energiebesparing te realiseren, die zowel uzelf als het leefmilieu ten goede komt. Uw energiefactuur zal immers veel lager zijn en het leefmilieu zal minder belast worden. Ook voor residentiële gebouwen is dit dus van cruciaal belang.

Hoe verloopt residentiële EPB verslaggeving?

De EPB-verslaggeving van uw project verloopt volgens een aantal stappen. Vinco engineering hanteert steevast dezelfde werkwijze en legt deze uitgebreid aan u uit voor de aanvang  van uw werken. Bovendien lichten we ook alle eisen toe waaraan uw bouwwerk zal moeten voldoen om aan de EPB-energieprestatieregelgeving te voldoen.

Werkwijze bij EPB verslaggeving:

  • Voor de werken van start gaan, dient de bouwheer ons aan te stellen als EPB-verslaggever
  • Wij dienen uiterlijk voor de start van uw bouwwerken een elektronische startverklaring in bij de Vlaamse overheid (VEA)
  • We verwerken alle aangeleverde data die invloed hebben op de energieprestatie van uw project. Hoe meer data u aanlevert, hoe nauwkeuriger de berekeningen zijn
  • Binnen de zes maanden na de ingebruikname van uw project, moet de EPB-verslaggever  op basis van deze aangeleverde data een EPB-aangifte indienen bij de Vlaamse overheid
  • Na afsluiting van het dossier, krijgt de bouwheer een kopie van de EPB-aangifte en, in het geval het een nieuwbouwproject betreft, ook het zogenaamde EPB certificaat nieuwbouw

Essentiële EPB factoren

De EPB-energieprestatieregelgeving handelt over een aantal essentiële factoren:

  • Hernieuwbare energie
  • De technische installaties
  • De energieprestatie (E-peil)
  • Het niveau van thermische isolatie (K-peil)
  • Het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting)

Vraag uw offerte aan

Bouwheer

Bouwplaats

excl btw en excl kosten grond

Projectbeschrijving

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Klik of sleep naar het icoon om één of meerdere bestanden te uploaden.
Max. 20 MB en/of 25 bestanden

Architect

Gewenste diensten

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.