EPB verslaggeving

U gaat uw woning binnenkort grondig renoveren? Of misschien plant u in de nabije toekomst een nieuwbouwproject? Dan weet u alvast dat er voor uw project een EPB verslaggeving moet worden ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap. Voor de start van de werken dient u ook een EPB verslaggever aan te stellen. Maar wat doet zo’n EPB verslaggever nu precies en waarvoor dient dergelijke verslaggeving?  Vinco Engineering kan u helpen bij zowel residentiële EPB verslaggeving als niet-residentiële EPB verslaggeving.

Wat is een EPB verslaggeving?

EPB-verslaggeving is een wettelijke vereiste voor zowel nieuwbouw als verbouwingen waarvoor een bouwvergunning of -melding nodig is. Deze regelgeving is bedoeld om het energieverbruik van gebouwen tot een minimum te beperken, waardoor niet alleen de ecologische impact wordt verminderd, maar ook het comfortniveau van uw woning wordt verbeterd.

 

Waarvoor staat EPB?

EPB staat voor ‘Energieprestatie en binnenklimaat’. Elk gebouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moet aan bepaalde energieprestatienormen voldoen.

De EPB-eisen hangen af van volgende zaken:

 • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
 • De aard van de werken (nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie)
 • De bestemming van het gebouw

De EPB-eisen slaan op het energetisch totaalpakket van een woning en omvatten thermische isolatie, technische installaties, ventilatie en oververhitting.

Het doel van EPB verslaggeving is om het energieverbruik in gebouwen te verlagen.

Wat doet een EPB-verslaggever?

Een EPB-verslaggever is een specialist op het gebied van energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van energieprestatieberekeningen, het opstellen van EPB-verslagen en het verstrekken van advies om te voldoen aan de energieprestatie-eisen die zijn vastgelegd in de EPB-regelgeving.

Waarom heb je een EPB-verslaggever nodig?

Het inschakelen van een EPB-verslaggever is essentieel voor bouw- en renovatieprojecten om te voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot energieprestaties. Ze zorgen ervoor dat gebouwen voldoen aan de geldende normen voor energiezuinigheid en dragen bij aan het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot.

Wat is het verschil tussen een EPC en EPB verslaggeving?

EPB staat voor ‘Energieprestatie en binnenklimaat’, EPC staat voor ‘Energieprestatiecertificaat’.

De EPB verslaggeving geeft weer in hoeverre aan de EPB-eisen is voldaan. Het is nodig bij nieuwbouw en renovatie voor woningen die worden geklimatiseerd (verwarmd en gekoeld).

Op een EPC certificaat is van belang bij de verkoop of verhuur van een bestaande woning of wooneenheid die niet over een EPB nieuwbouw certificaat beschikt.

De EPB verslaggeving

 • wordt opgemaakt door een EPB-verslaggever bij een nieuwbouw of renovatie.
 • is op basis van de gebruikte materialen en installaties.
 • geeft een gedetailleerd beeld van het energieverbruik.

Het EPC

 • wordt berekend wanneer een woning wordt verkocht of verhuurd.
 • wordt opgemaakt na een bezoek van een energiedeskundige.
 • is op basis van verschillende factoren, zoals bouwjaar, kwaliteit van de ramen, technische installatie, …
 • is alleen nodig voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag voor 1 januari 2006 en verbouwde woningen. Bij nieuwbouwwoningen of ingrijpende energetische renovaties na 1 januari 2006 krijg je een energieprestatiecertificaat (EPC bouw), wat het E-peil en de energieprestatiescore omvat. Na 10 jaar vervalt het EPB certificaat bouw en dient u bij verkoop of verhuur een nieuw EPC certificaat te laten opmaken.

Vraag nu uw offerte

Wat is een goede EPB-waarde?

Hoe lager, hoe beter. De EPB-normen worden steeds strenger. Sinds 2021 moet elke nieuwbouwwoning bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Dat betekent dat uw woning zo weinig mogelijk energie verbruikt om de ruimten of water op te warmen. Die energie moet duurzaam geproduceerd worden via een hernieuwbare energiebron.

Welk E-peil in 2023? Voor een nieuwbouwwoning mag het E-peil maximaal E30 bedragen. Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) gaat het om maximaal E60.

Ook het S-peil, K-peil, U-waarde en R-waarde hebben een invloed op het EPB.

Let wel: de EPB-eisen zijn afhankelijk van het bouwproject én het jaar van de bouwaanvraag. Voor een woning gelden andere eisen dan voor bijvoorbeeld een kantoor, school of winkel.

Is EPB-verslaggeving verplicht?

Een EPB-verslaggeving is sinds 2006 verplicht voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag nodig is.

Welke werken zijn EPB-plichtig?

Alle werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2006.

Er zijn slechts weinig uitzonderingen. Enkele gebouwen kunnen vrijgesteld worden van de epb-plicht, maar elk geklimatiseerd gebouw is in principe EPB-plichtig. Bij sommige werkzaamheden geldt de EPB-verslaggeving niet, zoals het plaatsen van een verwarmingsinstallatie of terreinwerken.

Vraag nu uw offerte

Hoeveel tijd voor indienen van een EPB-verslag?

Voor een nieuwbouw heeft u 12 maanden na de datum van ingebruikname (datum van domiciliëring) of de datum van het beëindigen van de vergunningsplichtige werken.

Voor een renovatie of ingrijpende energetische renovatie (IER) is de uiterste indiendatum uiterlijk vijf jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning.

In geval van twijfel over data, heeft u uiterlijk vijf jaar na goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning om de EPB-aangifte te doen. Dit geldt voor nieuwbouw, renovatie en IER.

Wat indien u geen EPB-verslaggeving heeft?

Op het niet of laattijdig indienen van het EPB staat een boete. Bij het verstrijken van indieningsperiode krijgt u een aangetekende brief ter herinnering. U krijgt een termijn van vier tot zes weken om de EPB-aangifte alsnog in te dienen. Daarna krijgt u een boete van € 1.000, plus € 1 per m3 van de grootte van het gebouw.

Zelfs als u de boete betaalt, moet u de EPB-aangifte indienen. Na het betalen van de boete krijgt een nieuwe termijn. Als die termijn verloopt, krijgt u een dwangsom van tien euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

Hoe wordt EPB berekend?

De EPB-verslaggever berekent de EPB score met behulp van een softwarepakket van het Vlaams Energieagentschap. Het E-peil wordt berekend aan de hand van een formule. Allerlei factoren hebben een invloed, zoals isolatie, verwarming, ventilatie en warm water, lengte van leidingen, bouwknopen.  Hoe meer technische details er beschikbaar zijn, hoe correcter en beter uw EPB score zal zijn.

Vraag nu uw offerte

Wat is ventilatie in de EPB berekening?

Ventilatie is een essentieel onderdeel van EPB. Niet alleen moet een woning zo energiezuinig mogelijk zijn, ook een gezond binnenklimaat is belangrijk. De EPB-eisen voor ventilatie zijn verschillend naargelang het gaat om een residentieel of niet-residentieel gebouw.

Waarom kiezen voor Vinco Engineering als EPB-verslaggever?

 • Expertise: onze EPB-specialisten zijn ervaren en goed geïnformeerd over energieprestatieberekeningen en EPB-regelgeving.
 • Klantgericht: we luisteren naar jouw behoeften en bieden op maat gemaakte oplossingen voor jouw project.
 • Betrouwbaarheid: Vinco Engineering zorgt voor nauwkeurige en tijdige levering van alle EPB-verslagen en berekeningen.
 • Maatwerk: we passen onze diensten aan op basis van de specifieke eisen van jouw project.

Vraag uw offerte aan

Bouwheer

Bouwplaats

excl btw en excl kosten grond

Projectbeschrijving

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Klik of sleep naar het icoon om één of meerdere bestanden te uploaden.
Max. 20 MB en/of 25 bestanden

Architect

Gewenste diensten

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.