FAQ

Ontdek onze veelgestelde vragen!

Welk toilet moet op een bouwwerf geplaatst worden ? Chemisch toilet verboden sinds 2016 !
Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen (toilet, sanitaire ruimtes, eetruimtes,…)
Toekenning korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil : bouwaanvragen vanaf 2022 geen korting meer bij boetes in EPB dossier !
Rendementen van warmteterugwinning voor grote luchtgroepen via Eurovent mogen niet gebruikt worden in de EPB aangifte
Mag men de lambda waarde (λ – warmtegeleidbaarheid) voor isolatiechape zo maar overnemen van een technische fiche ? NEEN OPGEPAST
Toegang via het perceel van de buur voor verbouwingen
Vraag nu uw offerte