Keuring riolering

Zowel bij de realisatie van een nieuwbouwwoning als wanneer er belangrijke renovatiewerken worden uitgevoerd aan een bestaande woning, is een keuring riolering verplicht. Deze keuring houdt verscheidene zaken in, zoals een controle of afvalwater en regenwater op de correcte manier van elkaar gescheiden worden. Er wordt ook meteen gecontroleerd of het afvalwater op de juist manier is aangesloten. Vinco Engineering is een erkend ingenieursbureau dat instaat voor de keuring van private rioleringen.

Hoe gebeurt de keuring van de riolering?

De keuring van een riolering neemt gemiddeld 1 tot 3 uren in beslag. Één van onze experts komt bij u langs om uw privé riolering te keuren. Onze expert kijkt na of het afvalwater en het regenwater op de juiste manier van elkaar gescheiden worden. Zowel de sanitaire installatie binnenshuis, als de afvoer naar de riolering worden gecontroleerd.

Om de keuring van uw riolering voor privaat gebruik te kunnen uitvoeren, houden onze experts de volgende zaken in de gaten:

  • Correcte scheiding van het afvalwater en het regenwater
  • Aansluiting van de afvoer van iedere sanitaire installatie in de woning
  • Correcte afvoer van regen die op verharde oppervlakken terecht komt
  • Aanwezigheid van een regenwaterput, indien dit verplicht is voor uw woning
  • Juiste aansluiting van drainage en infiltratievoorzieningen

Hoe gebeurt de keuring van apart rioleringsstelsel?

Iedere woning in Vlaanderen is in principe voorzien van een apart rioleringsstelsel. Zo moet er voor iedere aparte woning een aparte keuring van de riolering worden uitgevoerd.  Wanneer onze experts bij u ter plaatse komen, is het interessant dat u bepaalde zaken kan voorleggen of aantonen. Dit versnelt het proces en zorgt voor een makkelijke en vlotte keuring van uw riolering.

U houdt best het uitvoeringsplan van de riolering bij de hand. Dit is een schets van de afwatering die toont waar de leidingen zitten. Ook een lijst met de sanitaire installaties die u heeft aangesloten, is essentieel voor de uitvoering van de keuring. Beschikt u over beeldmateriaal van de exacte plaatsing en facturen van de gebruikte materialen van de riolering? Dan houdt u die ook best klaar tijdens de keuring. Voor nieuwbouwprojecten en belangrijke renovatieprojecten voorziet u ook best de stedenbouwkundige vergunning voor de werkzaamheden.

Wanneer moet de keuring riolering worden uitgevoerd?

De keuring van een privé riolering is voor iedereen verplicht om aangesloten te worden op het leidingnet. Wanneer u nog niet beschikt over een positief keuringsbewijs, dan is het noodzakelijk dat u de keuring zo snel mogelijk laat uitvoeren. Meestal wordt deze keuring uitgevoerd op tijdstippen die door de overheid zijn vastgesteld:

  • Voor de eerste ingebruikname bij een nieuwbouw
  • Bij het doorvoeren van belangrijke wijzigingen
  • Op verzoek van het waterbedrijf bij de vaststelling van een inbreuk
  • Wanneer een riolering moet opgesplitst worden

Erkend specialist inhuren voor keuring riolering

Bent u op zoek naar een erkend specialist voor de keuring van uw riolering? Vinco Engineering is gespecialiseerd in bouwkundige verslaggeving en de keuring van zowel sanitaire als elektrische installaties. U kan bij ons een afspraak maken om de keuring van de riolering in te plannen.

Riolering afgekeurd! Wat nu?

Nadat onze expert bij u is langs geweest, ontvangt u een positief of een negatief advies betreffende uw private riolering. Bij een positief advies hoeft u verder geen stappen te ondernemen. Wanneer uw riolering wordt afgekeurd, zal het keuringsverslag duidelijk de reden van de afkeuring vermelden. Er wordt dan van u verwacht dat u de inbreuken of tekortkomingen herstelt of aanpast. Daarna maakt u een nieuwe afspraak om de riolering opnieuw te laten keuren.

Vraag uw offerte aan

Bouwheer

Bouwplaats

excl btw en excl kosten grond

Projectbeschrijving

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Klik of sleep naar het icoon om één of meerdere bestanden te uploaden.
Max. 20 MB en/of 25 bestanden

Architect

Gewenste diensten

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.