Sloopopvolgingsplan

Wanneer u sloopwerken of renovatiewerken plant waarbij delen van een gebouw worden gesloopt, is het noodzakelijk dat u een sloopopvolgingsplan laat opstellen door een expert. Dit plan maakt deel uit van uw omgevingsvergunning die u nodig heeft om de sloopwerken uit te kunnen voeren. Vinco Engineering is een erkend ingenieursbureau in Vlaanderen. We helpen u graag verder met de benodigde documentatie tijdens uw sloopwerken.

Het opstellen van dit plan is voorbehouden voor deskundige organisaties. U mag het plan dus niet zelf opstellen. Het plan moet bovendien opgesteld worden door een onafhankelijke partij en kan dus niet worden opgesteld door het sloopbedrijf dat de sloopwerken voor u zal uitvoeren.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan is een document dat de opvolging van de materialen in een gesloopt gebouw documenteert. Zo wordt er bepaald welke afvalstoffen er aanwezig zijn in het te slopen gebouw en hoe deze verwerkt zullen worden.

Het plan moet duidelijk aangeven welke materialen er zullen vrijkomen tijdens de sloop, de hoeveelheid van deze materialen die aanwezig is, waar deze zich exact bevinden en hoe ze na de sloop verwerkt zullen worden. Het sloopopvolgingsplan zorgt ervoor dat de vrijgekomen afvalstoffen op een efficiënte en ecologische manier verwerkt kunnen worden.

Het sloopopvolgingsplan moet informatie bevatten over alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloopwerken. Deze informatie moet verstrekt worden:

 • Naam van de afvalstof en bijbehorende EURAL code
 • Hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter of ton
 • Locatie binnen het gebouw waar de stof voorkomt
 • Verwerkingsvorm of verschijningsvorm van de afvalstof
 • Informatie over de verwerking of het hergebruik van de afvalstof

Is het sloopopvolgingsplan verplicht?

Het sloopopvolgingsplan is verplicht bij de aanvraag van een sloopvergunning wanneer het gebouw aan bepaalde voorwaarden en afmetingen voldoet. Bij residentiële gebouwen en woningen is het sloopopvolgingsplan verplicht vanaf een volume van 5000 m³. Bij gebouwen voor niet-residentieel gebruik is het plan al verplicht voor gebouwen vanaf 1000 m³.

Voor alle gebouwen die vrijgesteld zijn van het sloopopvolgingsplan, is er een vereenvoudigde procedure aanwezig. Aannemers die sloopwerken uitvoeren aan residentiële gebouwen die kleiner zijn dan 5000 m³ of niet-residentiële gebouwen die kleiner zijn dan 1000 m³, moeten dus alsnog een vereenvoudigd sloopopvolgingsplan kunnen voorleggen.

Bij infrastructuurwerkzaamheden is het sloopopvolgingsplan verplicht wanneer het volume van de werkzaamheden 250 m³ overschrijdt.

Asbestinventaris

Wanneer er asbest voorkomt in het te slopen gebouw, moet er ook een asbestinventaris opgesteld worden. Voor ieder asbesthoudend materiaal moet er een risico-analyse worden uitgevoerd die de aard van het materiaal beschrijft. Er wordt onderzocht in welke toestand de asbesthoudende materialen zich bevinden, of ze beschadigd zijn en wat het blootstellingsrisico is tijdens de sloopwerken. De aangestelde deskundige zal ook advies geven over de te gebruiken verwijderingstechniek.

Procedure sloopopvolgingsplan

Het standaard sloopopvolgingsplan is verplicht voor niet-residentiële gebouwen van meer dan 1000 m³ en voor residentiële gebouwen van meer dan 5000 m³. In deze gevallen moet er een plan voorzien worden door een erkende deskundige. Het sloopopvolgingsplan bevat deze informatie:

 • Identificatie van de bouwplaats, opdrachtgever en deskundig onderzoeker
 • Lijst van de afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloopwerken
 • Alle informatie over de hoeveelheid afvalstoffen, hun locatie en de manier waarop deze verwerkt of hergebruikt zullen worden

Vereenvoudigde procedure sloopopvolgingsplan

De vereenvoudigde procedure voor het slopen van gebouwen is van toepassing voor gebouwen die kleiner zijn dan 1000 m³ en kleinere residentiële gebouwen. Ook hier moet een werfbezoek worden uitgevoerd waarbij er onderzoek wordt gedaan naar de risicovolle afvalstoffen die aanwezig zijn in het gebouw. Het vereenvoudigd sloopopvolgingsplan bevat deze informatie:

 • Identificatie van de bouwplaats, opdrachtgever en deskundig onderzoeker
 • Inventaris van asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Advies voor de verwerking van deze gevaarlijke afvalstoffen

Sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken

Bij infrastructuurwerken wordt een andere procedure aangewend om het sloopopvolgingsplan op te stellen. Afhankelijk van het exacte type infrastructuurwerkzaamheden, wordt er een verschillende procedure gevolgd. Zo maakt de wetgeving onderscheid tussen rioleringswerkzaamheden, parkings langs autosnelwegen en infrastructuurwerken aan waterwegen. De procedure voor deze werkzaamheden is bijzonder gedetailleerd en afgestemd op de exacte aard van de werken.

Vraag uw offerte aan

Bouwheer

Bouwplaats

excl btw en excl kosten grond

Projectbeschrijving

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Klik of sleep naar het icoon om één of meerdere bestanden te uploaden.
Max. 20 MB en/of 25 bestanden

Architect

Gewenste diensten

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.