Toegang via het perceel van de buur voor verbouwingen

Vanaf 1 september brengt de wet een beetje meer flexibiliteit dankzij een nieuw concept: het “feitelijk gedogen”.

Deze nieuwe regel schrijft voor dat iedereen een erf kan betreden als de eigenaar van dat erf geen afsluiting heeft voorzien.

Verbouwingen, onderhoud en herstellingen

Voortaan moet je ook aanvaarden dan jouw buur via jouw tuin passeert om bepaalde verbouwings-, onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren. Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Het betreden van het terrein moet noodzakelijk zijn (of er moet een rechtmatig motief zijn);
  • Het betreden van het terrein moet op de minst schadelijke manier gebeuren;
  • Is er schade, dan heeft de buur recht op vergoeding.
Vraag nu uw offerte