Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen (toilet, sanitaire ruimtes, eetruimtes,…)

Op de werf dienen VERPLICHT (sinds 2001) sanitaire voorzieningen geplaatst te worden :

• KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen – art. 50 en de bijlage III, deel A
• CAO 10 maart 2016 (PC 124) – bindend verklaard via KB 2 mei 2017
• Welzijnswet:– algemene preventieprincipes (art. 5 §1) – hoofdstuk V

KB 25/01/2001 TMB :
– art. 50 en bijlage III = minimumvoorschriften (inzake veiligheid en gezondheid) welke door ALLE aannemers na te leven zijn
– art. 50, bijlage III, deel A: punten 14 & 18:
– kleedkamers
– douches & wastafels
– toiletten en wasgelegenheid
– drinkwater
– faciliteiten om maaltijd onder bevredigende omstandigheden te kunnen nuttigen / bereiden

KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
– 14.b.3°. Wanneer er geen douches in de zin van punt 14.b.1°, 1 alinea, noodzakelijk zijn, dienen in de nabijheid van de werkplekken en de kleedruimten voldoende geschikte wastafels met stromend (zo nodig warm) water te worden geplaatst.

CAO 10 maart 2016 (PC 124):
– art. 7: minstens dagelijkse reiniging van de toiletten
– art. 8: absoluut rookverbod
– art. 9: sociale voorzieningen in te richten vanaf de aanvang van de bouwwerken (NB. sloopwerken zijn ook bouwwerken)
– art. 14: verboden om in kleedkamers refters in te richten
– art. 18: uitrusting van de refter

• CAO 10 maart 2016 (PC 124):
– art. 22 & 23: wasplaatsen
• toevoer van STROMEND water
• lozingssysteem gebruikte water
• voldoende voorraad zeep
• middelen om zich te drogen (bij voorkeur ‘papieren doekjes’)
• Indien stromend water onmogelijk is: watervoorraadbak koppelen aan de wastafel(s)

– art. 28: toiletten
• waterspoelingssysteem
• afsluitbare deur
• efficiënte ventilatie
• elke dag te reinigen

• CAO 10 maart 2016 (PC 124):
– art. 30: sociale voorzieningen op kleine bouwplaatsen

zéér uitzonderlijk kan er van deze CAO afgeweken worden:
– kortstondigheid en materiële onmogelijkheid
– bouwwerken van zeer korte duur en kleine bouwplaatsen
– mits advies van de preventieadviseur-arbeidsarts

– art. 31: chemische toiletten – WC cabines – chemische toiletten zijn VERBODEN op een werf sinds 2016
• indien het onmogelijk is om standaardtoiletten te installeren kan aanvullend geopteerd worden voor chemische toiletten en WC cabines
• voor wegenwerken en omvangrijke bouwplaatsen
• eisen o.a: toiletbak met waterspoeling

Watertoevoer op de bouwplaats
– indien een sociale voorziening met stromend water onmogelijk is, moet een watervoorraadbak aan de wastafels gekoppeld worden om de toevoer van water toe te laten (art. 23 CAO PC124).

De sociale voorzieningen moeten:
● gescheiden zijn van de werkposten en het aantal sociale voorzieningen moet in verhouding zijn met het aantal gelijktijdig tewerkgestelde arbeiders op de bouwplaats;
● bestand zijn tegen klimatologische invloeden;
● verwarmd zijn tot 20°C en de douchelokalen tot 22°C;
● onderhouden worden;
● op een hygiënische en respectvolle manier gebruikt worden;

Vraag nu uw offerte