Dakrandbeveiliging, Levenslijn of vaste leuning te plaatsen ?

Collectieve valbeveiliging primeert steeds.

Dakrandbeveiliging en valbescherming van technische platte daken die niet toegankelijk zijn voor het publiek en randbeveiliging van industriële installaties dient u vanaf 2,5 meter hoogte te beveiligen tegen valgevaar.

 • Vaste of zelfdragende dakrandbeveiliging
 • Conform de norm EN ISO 14122-3
 • Eenvoud en snelheid van montage
 • Geschikt voor alle mogelijke platte daken
 • Géén jaarlijkse keuring nodig

De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om de risico’s op ongevallen te voorkomen en bij voorkeur te kiezen voor collectieve beveiliging boven individuele beveiliging.” (KB 31/08/05 art. 6 §4)

 • “De werkgever treft, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd.” (KB 31/08/05 art. 5)
 • ”De werkgever zorgt er voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende ergonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang mogelijk is zonder gevaar.”
  (KB 31/08/05 art. 6 §2)
 • Voor daken en dakterrassen dienen veiligheidsvoorzieningen getroffen te worden tegen het vallen van hoogte conform de volgende normeringen : EN ISO 14122-3, deze norm betreft oa. het beveiligen van platte daken.
 • EN ISO 14122-3, deze norm betreft de beveiliging van industriële installaties, opgenomen in het decreet van september 2004 en eveneens de beveiliging van platte niet publiek toegankelijke daken. Door ze consequent toe te passen, verzekert u zich conform te zijn aan de verplichtingen inzake veiligheid.
 • De reglementering voorziet eveneens de veiligheid van toegangen voor het plaatsen van kooiladders, brugtrappen alsook beveiliging van lichtkoepels en lichtstraten (het vallen door lichtkoepels zijn de belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen op platte daken).

Eveneens zijn onderstaande regelgevingen van toepassing :

Op onder andere :

 • NBN EN ISO 14122-1:2016 algemene vereisten voor toegang tot stationaire machines en richtlijnen voor de juiste keuze van toegangsmiddelen
 • EN ISO 14122-3 : permanent randbeschermingssysteem voor technische toegang, niet toegankelijk voor het publiek (platte daken)
 • EN 795 A1 : muurverankeringspunten
 • Europese richtlijn 89/391/EEG : verantwoordelijkheden van de actoren
 • Europese richtlijn 92/57/EEG : veiligheid tijdelijke en mobiele werkplaatsen
 • KB 25/1/2001 met wijziging in 2005
 • Codex welzijn op het werk (ex ARAB)

 

Vraag nu uw offerte