EPB: U waarden voor rookluiken in metaal / kunststof dakkoepels, lichtstraten in kunststof of glas

EPB: U waarden voor rookluiken in metaal / kunststof dakkoepels, lichtstraten in kunststof of glas

Rookluiken in metaal :

Er zijn geen afzonderlijke eisen voor metalen rookluiken.

Deze kunnen beschouwd worden als grote roosters.

Voor dergelijke situaties kan u best de waarde bij ontstentenis gebruiken van deuren in metaal niet geïsoleerd.

Vermits de rookluiken in het dak ingebouwd zijn, worden ze ook als een opaak constructiedeel deel uitmakend van de dakconstructie beschouwd.

 

Rookluiken in kunststof / rookkoepels in kunststof / lichtstraten in kunststof :

Voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van een kunststoflichtkoepel (Url), baseert u zich op de warmtedoorgangscoëfficiënt van de lichtkoepel bepaald volgens de norm NBN EN 1873 (Uvoor een koepel zonder opstand, Urc voor een koepel met opstand).

Dit is een productgegeven, dat de fabrikant u moet bezorgen.

De EPB-software vermenigvuldigt deze U-waarde met de verhouding tussen:

  • de oppervlakte van de koepel, bepaald volgens de norm NBN EN 1873 (Avoor een koepel zonder opstand, Arcvoor een koepel met opstand);
  • en de geprojecteerde oppervlakte Ap

Eisen voor een kunststof koepel of lichtstraat : De U-waarde van de kunststof koepel of lichtstraat moet voldoen aan de geldende Umax-eis.

 

Rookluiken in glas / rookkoepels in glas / lichtstraten in glas :

Voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt voor glazen koepels en lichtstraten dient de methode voor vensters gevolgd te worden.

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/scheidingsconstructies/vensters

Vraag nu uw offerte