Tijdens mijn (ver)bouwwerken voer ik nog andere werken uit aan mijn woning. Zijn deze ook EPB plichtig ? JA is het antwoord

Indien u tijdens uw (ver)bouwwerken ook nog andere werken uitvoert aan uw project, vallen deze ook onder de EPB regelgeving.

Zelfs als deze werken niet in de originele bouwvergunning zijn opgenomen ! http://www.energiesparen.be/epb/toepassingsgebied