Mag een elektrisch bord wel of niet geplaatst worden in een ondergrondse parking

De FOD Binnenlandse Zaken gaat ervan uit dat volgens de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 deze elektrische borden in een technisch lokaal moeten opgesteld worden.

E