Mag een elektrisch bord wel of niet geplaatst worden in een ondergrondse parking

De FOD Binnenlandse Zaken gaat ervan uit dat volgens de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 deze elektrische borden in een technisch lokaal moeten opgesteld worden.

Er is daar geen uitzondering voor voorzien.

Een elektrisch bord mag dus NIET in een ondergrondse parking geplaatst worden. Tenzij in een voorziene technische ruimte.

Vraag nu uw offerte