Mag men de lambda waarde (λ – warmtegeleidbaarheid) voor isolatiechape zo maar overnemen van een technische fiche ? NEEN OPGEPAST

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap :

Er zijn 3 voorwaarden in het TRD (transmissiereferentie document) onder §A.1 volgens de principes van de NBN EN ISO 10456 :

–  lambda step 1 moet gemeten worden  volgens de NBN 12667 (als er geen jaartal bij vermeld is geldt de meest actuele versie).

– er moet een fractiel vertrouwensniveau van 90/90 zijn, dit kan niet gegarandeerd worden op basis van de voorgelegde test

– rekening houden met de veroudering van het materiaal zoals in de ETAG de productnorm of in een EAD is opgenomen van het product als er een productnorm voor bestaat..

 Dit is niet het geval bij de sommige voorgelegde lambdawaarden van het producten.

Bijgevolg moet de de waarde bij ontstentenis voor lichte mortels toepassen.

Vraag nu uw offerte