NBN B61-002 : Verplichte ventilatie stookplaats voor ketels <70 kW - NIEUWE REGELS sinds 2019 !

Voor ketels tot 70 kW moet sinds 2019 ook minstens 92 m³/h ventilatie toevoer en afvoer voorzien worden in de stookplaats

Het debiet wordt bepaald in functie van het vermogen van de ketel en de oppervlakte van het stooklokaal.

Standaard werd in een natte berging met stookketel van 30kW vroeger 50 m³/h voorzien

Sinds 2019 moet dit volgens NBN B61-002 minstens 92 m³/h zijn.

Een gewone spleet van 1 cm doorstroomopening onder de toegangsdeur voldoet dus niet meer.

Een gecertificeerd deurrooster is een mogelijke oplossing.

Niet vergeten want kan problemen bij keuring opleveren !

Vraag nu uw offerte