Rendementen van warmteterugwinning voor grote luchtgroepen via Eurovent mogen niet gebruikt worden in de EPB aangifte

Het is in EPB niet mogelijk om berekende rendementen van warmteterugwinning (ook al is dat e