Rendementen van warmteterugwinning voor grote luchtgroepen via Eurovent mogen niet gebruikt worden in de EPB aangifte

Het is in EPB niet mogelijk om berekende rendementen van warmteterugwinning (ook al is dat een berekening via Eurovent) in te geven.

Er dient steeds een meting aan de basis te te liggen om een rendement van warmteterugwinning aan te tonen, zie https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten/warmteterugwinapparaten/meetrapport

Er zijn drie manieren om die meting aan te tonen, zie https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten/warmteterugwinapparaten/rekenmethode-gemeten-rendement-is-beschikbaar

Enkel Eurovent berekeningen zonder meting volstaan nooit voor EPB.

Op de pagina https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten/warmteterugwinapparaten/rekenmethode-gemeten-rendement-is-beschikbaar kunt u doorklikken naar de EPB-productgegevens databank https://epbd.be/nl/home/

Waar u een lijst vindt van merken die wel over EPB-conforme metingen beschikken.

Vraag nu uw offerte