Rendementen van warmteterugwinning voor grote luchtgroepen via Eurovent mogen niet gebruikt worden in de EPB aangifte

Het is in EPB niet mogelijk om berekende rendementen van warmteterugwinning (ook al is dat een berekening via Eurovent) in te geven.

Er dient steeds een meting aan de basis te te liggen om een rendement van warmteterugwinning aan te tonen, zie