Onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil: bouwaanvragen vanaf 2022 geen korting meer bij boetes in EPB dossier !

Het toekennen van kortingen op de kadastrale belasting wordt geregeld in de Vlaamse codex fiscaliteit.