Verplicht te vermelden normen bij PV panelen

Verplicht te vermelden normen IEC 60904 – IEC61215 – IEC61646 – bij PV panelen (voor EPB berekeningen)

Paragraaf 12.1.2 van bijlage V bij het energiebesluit:

Het piekvermogen van fotovoltaïsch systeem, in W, bij een bezonningsstroom van 1000 W/m², wordt bepaald volgens de norm NBN EN 60904-1,