Welk toilet moet op een bouwwerf geplaatst worden ? Chemisch toilet verboden sinds 2016 !

Op de werf dienen VERPLICHT (sinds 2001) sanitaire voorzieningen geplaatst te worden :

• KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen – art. 50 en de bijlage III, deel A
• CAO 10 maart 2016 (PC 124) – bindend verklaard via KB 2 mei 2017
• Welzijnswet:– algemene preventieprincipes (art. 5 §1) – hoofdstuk V

KB 25/01/2001 TMB :
– art. 50 en bijlage III = minimumvoorschriften (inzake veiligheid en gezondheid) welke door ALLE aannemers na te leven zijn
– art. 50, bijlage III, deel A: punten 14 & 18:
– toiletten en wasgelegenheid

KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

– art. 28: toiletten
• waterspoelingssysteem (dus zeker geen chemisch toilet meer…)
• afsluitbare deur
• efficiënte ventilatie
• elke dag te reinigen

• CAO 10 maart 2016 (PC 124):
– art. 30: sociale voorzieningen op kleine bouwplaatsen
• zéér uitzonderlijk kan er van deze CAO afgeweken worden:
– kortstondigheid en materiële onmogelijkheid
– bouwwerken van zeer korte duur en kleine bouwplaatsen
– mits advies van de preventieadviseur-arbeidsarts

– art. 31: chemische toiletten – WC cabines
• indien het onmogelijk is om standaardtoiletten te installeren kan aanvullend (enkel op bepaalde werven – zie hieronder) geopteerd worden voor chemische toiletten en WC cabines
• voor wegenwerken en omvangrijke bouwplaatsen
• eisen o.a: toiletbak met waterspoeling

Watertoevoer op de bouwplaats
– indien een sociale voorziening met stromend water onmogelijk is, moet een watervoorraadbak aan de wastafels gekoppeld worden om de toevoer van water toe te laten (art. 23 CAO PC124).

De sociale voorzieningen moeten:
● gescheiden zijn van de werkposten en het aantal sociale voorzieningen moet in verhouding zijn met het aantal gelijktijdig tewerkgestelde arbeiders op de bouwplaats;
● bestand zijn tegen klimatologische invloeden;
● verwarmd zijn tot 20°C;
● onderhouden worden;
● op een hygiënische en respectvolle manier gebruikt worden;

Vraag nu uw offerte