De berekening van de U-waarde van garagepoorten

Om de U-waarde van een garagepoort te berekenen, kan je twee methoden gebruiken. De U-waarde kennen is nodig om een beter E-peil te berekenen.

Methode 1: de standaardformule

De Ud-waarde van een garagepoort kan je om te beginnen berekenen met de gewone standaardformule voor de totale warmteweerstand van een bouwelement: dikte (d) gedeeld door de lambdawaarde (λ-waarde). Let wel: dit geldt enkel voor poorten met eenvoudige geometrische kenmerken die zijn uitgevoerd in materialen waarvan de verhouding van de λ-waarden niet groter is dan 1/5 (de nagels en schroeven buiten beschouwing gelaten).

Voor onder meer sectionaalpoorten is deze formule niet van toepassing omwille van de complexiteit van de onderlinge sluitingen van de verschillende secties.

Methode 2: berekeningsnorm NBN EN12428

Het Europees Comité voor Standaardisering legde voor deuren, ramen, luiken, bouwbeslag en gordijnmuren productnorm NBN EN13241-1+A1 (2011) vast. Voor het berekenen van de U-waarde wordt verwezen naar berekeningsnorm NBN EN12428. Die houdt niet enkel rekening met de warmteverliezen door het deurblad zelf, maar ook door de andere delen zoals het kader.

Berekenen van het E-peil

De U-waarde van garagepoorten is nodig om een beter E-peil van het gebouw te berekenen. Als de U-waarde is bepaald volgens een van de geldende normen, kan die gebruikt worden om het E-peil te berekenen. Het moet dan wel gaan om een U-waarde die berekend is op basis van de werkelijke afmetingen van de geïnstalleerde poort, niet de standaardafmetingen. Is dat niet het geval, dan geldt de slechte waarde bij ontstentenis.

Gebruik van de CE-markering

Het identificatieplaatje op een garagepoort kan alle informatie bevatten die nodig is om het E-peil te berekenen. Als het plaatje volgende parameters vermeld, is het een geldig EPB-bewijsstuk volgens het Vlaams Energieagentschap:

  • Gehanteerde norm
  • CE-markering
  • U-waarde van de poort

Heb je nog vragen over de U-waarde van garagepoorten, het berekenen van het E-peil of andere energie-gerelateerde onderwerpen? Contacteer ons gerust.

Vraag nu uw offerte