De combilus: belang van isolatie leidingen

Een combilus is een gezamenlijke circulatieleiding die sanitair warm water en centrale verwarming voorziet in een gebouw waar een centrale stookplaats is voorzien. Waarom is een goede isolatie van deze leiding nodig?

Een combilus is een gemeenschappelijke circulatieleiding die zowel dienst doet om warm water te genereren als om de ruimten te verwarmen. Warm water circuleert continu door een ringleiding die aangesloten wordt op verschillende EPB-eenheden.

Waarvoor wordt de combilus gebruikt?

Bij het klassieke systeem met aparte circulatieleidingen voor sanitair warm water en centrale verwarming gaat veel warmte verloren door het teveel aan leidingen. Het komt er op neer te besparen op energie, en dus op leidingen. Een combilus is een interessante optie binnen een project met meerdere EPB-eenheden, bv. appartementen, assistentiewoningen of studentenkamers. Verschillende wooneenheden onder één dak kunnen door deze ene circulatieleiding van warm water én verwarming voorzien worden. De circulatieleiding kan ook in perfecte combinatie met groene energie zoals een warmtekrachtkoppeling, biomassa-installatie of warmtepomp (grondwater).

Verplicht isoleren

Een combilus is pas nuttig wanneer de leidingen zo kort mogelijk zijn, en er aandacht gaat naar isolatie. Hoe beter de leidingen geïsoleerd zijn, hoe beter het warmteverlies beperkt wordt. De combilus maakt uiteraard deel uit van de EPB die tot in detail moet worden ingevuld. Om de opgelegde eisen voor het E-peil te behalen, is het grondig isoleren van de lus een noodzaak.

De exacte dikte van de isolatie wordt onder andere bepaald in functie van de omgeving waar de leiding zich in bevindt en het beoogde E-peil. Hiervoor bestaan specifieke normen en regels.

Tot slot wordt de kwaliteit van uitvoering van de isolatie van de combilus berekend. Deze isolatiekwaliteit vormt het uiteindelijke E-peil mee.

Advies of een EPB-verslaggever nodig?

Vragen over het effect van de combilus op de EPB-aangifte van jouw project? Vinco is expert binnen EPB-verslaggeving. Contacteer ons voor meer informatie of een offerte.

Vraag nu uw offerte