De Ecodesign richtlijn voor verwarmingsinstallaties

Vanaf eind september 2015 worden in Europa de nieuwe eisen voor verwarmingstoestellen van kracht. Deze nieuwe maatregelen hebben tot doel het energieverbruik van onze verwarmingsinstallaties te doen dalen. In dit artikel gaan we wat dieper in op deze nieuwe Ecodesign richtlijn.

Het rendement moet omhoog

De essentie van de nieuwe richtlijn is dat de minimumeisen voor het rendement van verwarmingsinstallaties omhoog moet. Concreet betekent dit dat voor verwarmingsketels met een vermogen van <= 70 kW de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86 %. Voor de verwarmingsketels type B1 ( aansluiting van meerdere installaties op één schouw) ligt die limiet voor nieuwe ketels op 75 %. In de praktijk komt het erop neer dat condenserende ketels de minimum standaard zullen worden.

Om het u als consument wat makkelijker te maken, werd voor nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel ontwikkeld, naar analogie met de bestaande labels voor onder andere koelkasten. Hierdoor zijn de installaties ingedeeld in energie categorieën van A tot G. Zo ziet u als gebruiker meteen welke ketel het meest energievriendelijk is. Dat maakt dat u – veel eenvoudiger dan voorheen – verschillende types installaties met elkaar zal kunnen vergelijken voor wat betreft hun rendement. Het label houdt voor de meting rekening met de bovenste verbrandingswaarde. Dat geldt voor alle toestellen. Voor warmtepompen zullen ook eisen worden gesteld aan de geluidsemissie.

Moet u uw bestaande ketel vervangen?

Neen, uiteraard niet. Een bestaande ketel die aan de huidige eisen voldoet, moet niet worden vervangen. Is uw ketel defect, dan zal die niet langer hersteld worden. U kan in dat geval een nieuwe ketel aanschaffen die aan de gewijzigde regelgeving voldoet.

Nieuwe ketels die op de markt komen, zullen aan de nieuwe Ecodesign richtlijn moeten voldoen. U zal dus bij aanschaf van een nieuwe ketel automatisch een energievriendelijker exemplaar in huis halen. Die verhoogde energie-efficiëntie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Een positieve invloed op uw EPB

Deze nieuwe regelgeving is een stap in de goede richting voor het behalen van een positief EPB verslag. Een verwarmingsinstallatie die beter rendeert is belangrijk voor het E-peil van uw woning. Denkt u naast het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie ook aan verbouwen? Dan zal u aan de EPB-verslaggeving moeten voldoen. Zo realiseert u naast een knappe renovatie ook een substantiële energiebesparing.

Wenst u meer informatie over de energieprestatieregelgeving en wat u kan doen om energiezuiniger te wonen? Neem dan contact met ons op voor een EPB-verslaggeving op residentieel niveau. Onze experts met jarenlange ervaring zorgen voor een accuraat verslag en praktisch advies.

Vraag nu uw offerte