EPB-bouwknopen bij binnenmuren

Bouwknopen zijn op energievlak de zwakke schakel in een gebouw, omdat ze voorkomen waar een isolatielaag onderbroken is. Om die reden zijn ze onderhevig aan verschillende regels binnen de energieprestatieregelgeving (EPB). Hoe zit het bij bouwknopen in binnenmuren?

Wat is een EPB-bouwknoop?

Een bouwknoop is een punt in een gebouw waar de isolatielaag doorboord is of waar twee isolerende materialen samenkomen. Zo’n bouwknoop ontstaat dus bij een onderbreking of dikteverandering in de isolatieschil, het geheel aan isolatielagen dat een gebouw of ruimte omhult.

Aangezien er gemakkelijk warmte verloren gaat via bouwknopen, zijn ze onderhevig aan EPB-vereisten. Er zijn drie basisregels die bepalen of een bouwknoop al dan niet EPB-aanvaard is, maar het is voldoende dat de bouwknoop aan één van de drie voldoet:

  1. Continuïteit van de isolatielagen door een minimale contactlengte: de isolatielagen sluiten rechtstreeks op elkaar aan met een minimale contactlengte.
  2. Continuïteit van de isolatielagen door tussenvoeging van isolerende delen: de isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan, maar er zijn wel isolerende delen tussengevoegd zodat de thermische snede behouden blijft.
  3. Minimale lengte van de weg van de minste weerstand: de isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan en de thermische snede kan niet behouden blijven, maar de weg van de minste weerstand is voldoende lang.

Het is belangrijk om in orde te zijn, want EPB-verslaggeving is sinds 2006 verplicht voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden.

Bouwknopen in binnenmuren

Bouwknopen kunnen ook voorkomen in binnenmuren, met name in een betonkolom of een binnenmuur boven de kelder. Ze vormen enkel een probleem bij kelders of kruipkelders. Binnenmuren boven vloerplaten op de grond worden niet gezien als bouwknopen.

Wanneer vormen binnen-bouwknopen een probleem?

Bouwknopen in binnenmuren zijn vooral een probleem bij hoge gebouwen van meer dan drie verdiepingen. De reden hiervoor is dat de stabiliteit van die gebouwen gegarandeerd moet worden, waardoor het gebruik van tussengevoegde isolerende materialen zoals cellenbeton minder vanzelfsprekend is.

Cellenbeton is een bouwmateriaal dat aan de nodige EPB-isolatie-eisen kan voldoen en dat dus ideaal is voor constructies met EPB-aanvaarde bouwknopen. Het materiaal is echter vrij licht en om die reden moeilijker te gebruiken bij het optrekken van hoge gebouwen. Als er een ander materiaal gebruikt wordt, is de constructie steviger, maar zijn de bouwknopen vaak niet EPB-aanvaard.

Hoe kan je dat oplossen?

Om EPB-aanvaarde bouwknopen te construeren bij binnenmuren, moet er dus gezocht worden naar een gepaste oplossing, die tegemoet komt aan één van de drie hierboven vermelde regels.

Een mogelijkheid is om isolerend bouwmateriaal te gebruiken bij de aanzet van de muur, zoals cellenbeton (Ytong) of cellenglasisolatie (Foamglas). Maar die oplossing is dus niet altijd toepasbaar, bijvoorbeeld bij hoge gebouwen, of heeft een hoog prijskaartje.

Een EPB-aanvaarde bouwknoop kan ook gemaakt worden door de regel van de weg van minste weerstand toe te passen. Die houdt in dat het kortste traject tussen de binnenomgeving en een aangrenzende onverwarmde ruimte groter dan of gelijk aan 1 meter moet zijn. Door bijvoorbeeld het plafond van de kelder plaatselijk te isoleren, kan die regel gevolgd worden. Een nadeel van deze oplossing is dat de hoogte van de kelder ingekort wordt.

Hoe kan Vinco Engineering u helpen met EPB-aanvaarde bouwknopen?

Vinco heeft een unieke expertise over EPB-verslaggeving en over de verschillende materialen en mogelijkheden die vandaag op de markt zijn.

In samenspraak met de klant, architect en aannemer gaan we op zoek naar een goede EPB-aanvaarde oplossing voor de bouwknopen in een gebouw. Dit kan door zelf voorstellen te formuleren of door de aanzet van een architect uit te werken.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Contacteer ons voor meer informatie.

 

 

Vraag nu uw offerte