EPB – premieregeling vanaf 2015

De verplichte invoering van de EPB-verslaggeving – voluit de Energieprestatieregelgeving – heeft als doel om het energiegebruik van panden en de installaties die zich hierin bevinden tot een minimum te beperken. Hoe beter een woning hierop scoort, hoe beter het algemene comfort van de bewoners van dit pand. Behalve een verbetering van uw wooncomfort, is het vooral de bedoeling de impact van ons energieverbruik op het milieu te verminderen. Wat goed is voor het milieu, is ook goed voor uw portemonnee, want u zal niet alleen kunnen genieten van een sterk verlaagde energiefactuur. Naast de gekende premies die worden toegekend bij verbouwingen, stimuleert de E-peilpremie de bouwheer van een nieuwbouwproject om het beter te doen dan de wettelijke norm.

Als uw E-peil (of energieprestatiepeil) beduidend lager is dan de gestelde wettelijke norm, komt u in aanmerking voor een globale premie via uw netwerkbeheerder. Bovendien kan u ook genieten van een korting op uw onroerende voorheffing. Kortom, hoe meer u investeert in uw eigen wooncomfort, hoe beter u daarvoor wordt beloont.

Wat zijn de voorwaarden voor de E-peilpremie in 2015?
Als algemene regel geldt dat u een hogere premie ontvangt, naarmate het E-peil verlaagt. De premie is verder afhankelijk van 2 factoren:

  1. Het E-peil van uw nieuwbouw
  2. De datum waarop de bouwaanvraag is ingediend

Concreet geldt voor bouwaanvragen vanaf 2015 dat u een E-peilpremie kan aanvragen vanaf een E-peil van E30 of lager (het wettelijk E-peil voor 2015 mag maximaal E60 bedragen). Verder wordt bij een E-peil van maximaal E40 – eveneens voor bouwaanvragen vanaf 2015 – een automatische korting van 50% op uw onroerende voorheffing toegekend. Legt u een E-peil van maximaal E30 voor, dan krijgt u 100% korting op uw onroerende voorheffing. U kan gedurende 5 jaar genieten van het voordeel op uw onroerende voorheffing.

Schematische voorstelling

E-peilpremie voor nieuwbouw 2015
Datum Bouwaanvraag E-peil Huis Appartement
In 2015 ≤ E30 E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E30 E-peil premie: 800 € + 30 €/punt tov E30
In 2014 ≤ E40 E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E40 E-peil premie 800 € + 30 €/punt tov E40
Voor 2014 E-peil premie : indien het E-peil minimum 20 punten lager is dan het wettelijk vereiste E-peil op het moment van de bouwaanvraag

Aanvraag

U kan de premie zowel online als met een formulier aanvragen. Zorg er zeker voor dat uw netwerkbeheerder de aanvraag binnen de 12 maanden na de uitreiking van het EPB certificaat voor nieuwbouw heeft ontvangen. U vindt meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de aanvraag op de website van respectievelijk Infrax of Eandis.

Wenst u een EPB verslaggeving te laten uitvoeren, of wil u graag meer informatie? Neem zeker contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Vraag nu uw offerte