Gelden de installatie-eisen bij renovatie ook voor jou?

Ga je jouw woning renoveren of uitbreiden? Dan moet je mogelijk voldoen aan de Vlaamse installatie-eisen bij renovatie. We vertellen je hier in welke gevallen je aan deze eisen moet voldoen en wat ze precies inhouden.

Moet ik aan de installatie-eisen voldoen?

De installatie-eisen voor renovatie gelden voor werken aan bestaande gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Ze gelden ook voor kleine uitbreidingen. Meer bepaald gaat het om:

  • Nieuw geplaatste installaties
  • Vernieuwde installaties
  • Vervangen installaties
  • Functiewijzigingen

De eisen werden geïntegreerd in de EPB-regelgeving. Ze hebben immers allemaal te maken met de energieprestaties van installaties. Doel is om slecht presterende installaties te ontmoedigen en zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot te doen dalen. Nieuwbouwprojecten moeten niet aan de installatie-eisen voldoen, daarvoor geldt immers al de eis van het E-peil.

Opgelet: ook het verplaatsen of uitbreiden van een installatie valt onder deze eisen. Wel kan je een uitzondering of vrijstelling aanvragen, bijvoorbeeld als je 1 radiator aansluit op een bestaande verwarmingsinstallatie. Het effect op het rendement van dat ene toestel zal immers in veel gevallen minimaal zijn.

Aan welke installatie-eisen moet ik voldoen?

Verwarming:

  • Gasketels en ketels met andere vloeibare brandstoffen moeten een installatierendement hebben van 84 % van de bovenste verbrandingswaarde (Hs).
  • Een elektrische warmtepomp moet een minimale seizoensprestatiefactor (SPF) hebben die afhankelijk is van de soort warmtepomp.
  • Het totale afgiftevermogen van directe elektrische verwarming mag niet hoger zijn dan 15 W/m².

Sanitair:

  • Elektrische boilers en doorstromers hebben een maximaal toegestaan elektrisch vermogen dat afhankelijk is van de oppervlakte van het gebouw.
  • Circulatieleidingen moeten worden geïsoleerd. De minimale vereiste isolatie hangt af van de concrete situatie.

Koeling: lucht- en watergekoelde compressiekoelmachines moeten een minimaal installatierendement hebben dat afhankelijk is van de soort machine.

Ventilatie: bij een centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer moet een warmteterugwinapparaat worden geplaatst met een rendement van minstens 75 %.

Energieverbruikmeters: bij bepaalde grotere installaties is het plaatsen van energieverbruikmeters verplicht.

Wat zijn de gevolgen voor mij?

Bij het definiëren van de installatie-eisen (die gelden sinds 2015) voldeed 80 % van de installaties. De meeste toestellen op de markt halen de eisen, op voorwaarde dat ze degelijk geplaatst werden. Met andere woorden: als je goede toestellen vakkundig laat plaatsen, voldoe je waarschijnlijk moeiteloos aan de installatie-eisen bij renovatie.

De eisen maken dus deel uit van het EPB-kader. Als aangifteplichtige ben je verantwoordelijk voor het naleven van de EPB-eisen. Een boete zou anders het gevolg kunnen zijn. Jouw EPB-verslaggever kan je helpen om jouw project conform de EPB-eisen te maken.

Op termijn kunnen de eisen ook een besparing betekenen. Zuinige toestellen kunnen dan wel wat duurder in aankoop zijn, de lagere energiefactuur maakt die meerkost doorgaans ruimschoots goed.

Voor meer info kan je het overzicht van het Vlaams Energieagentschap bekijken of ons contacteren.

Vraag nu uw offerte