Het effect van wijziging van gebouwindeling op EPB bij niet residentiële gebouwen

Niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, een verblijfscentrum of sporthal worden binnen EPB ingedeeld in functionele delen op basis van de invulling van de ruimtes. Wanneer bij de toebedeling van de functies binnen het gebouw een wijziging optreedt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de berekening van het E-peil.

De indeling van een gebouw met haar verschillende functies bepaalt mee het E-peil. Bij ontwerp krijgt een gebouw haar functionele delen toebedeeld: refter, kantoorruimten, sociale ruimte, toiletten, keuken, … Eerst worden functies opgedeeld naargelang onder andere: logeren, kantoor, onderwijs, keuken, sport of gemeenschappelijke ruimten. Daaronder schuilen de functie-ondersteunende ruimten zoals een berging die bij een keuken ligt. De opdeling van deze functionele delen heeft zijn nut. Voor elk functionele deel geldt een andere EPB-eis.

Wijziging van ruimten tijdens de bouw

Tijdens de bouw van een bedrijfsgebouw gebeurt het meermaals dat een toegewezen ruimte van functie verandert, bijvoorbeeld: een kantoor dat een vergaderzaal wordt. Dit gaat om een kleine wijziging. Een groter effect op het E-peil heeft een wijziging zoals een cafetariaruimte die van functie verandert naar een vergaderzaal. Deze wijzigingen moeten dan op een andere manier worden opgevangen om toch het gewenste/verplichte E-peil te bereiken.  Het is dan ook bijzonder van belang dat de bouwheer de architect en EPB-verslaggever op de hoogte brengt van deze wijziging(en), ongeacht hoe klein of groot deze zijn.

Op vlak van vergunningen vertaalt zich dit als volgt. De Vlaamse overheid voorziet enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan aan de architect vragen een as-builtattest op te maken waarin de afwijkingen worden beschreven.

Herberekening bij bestaand gebouw

Wanneer bij een bestaand niet residentieel gebouw samen met de wijziging van de indeling ingrijpende renovatiewerken gebeuren bv. de isolatie van de gebouwschil of de vernieuwing van een technische installatie, is ook hier een EPB-aangifte verplicht. Ook in dit geval gelden dezelfde spelregels wanneer de ruimten een functie krijgen toebedeeld.

Advies of een EPB-verslaggever nodig?

Heeft u vragen over EPB-verslaggeving of de indeling (en wijziging) ervan? Doe een beroep op ons studiebureau en EPB-verslaggevers. Contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat.

 

Vraag nu uw offerte