Het nut van een as-built plan

Wat is een as-built plan?

Het as-built plan beschrijft de nieuwe situatie nadat de werken werden voltooid. Het verschilt van een ontwerpplan doordat niet de bedoelde situatie wordt beschreven, maar wel de werkelijk gerealiseerde toestand.

Welke gegevens bevat het plan?

De plannen worden op een schaal van 10/50 opgemaakt en omvatten:

  • Een grondplan met exacte afmetingen
  • Plannen van de gevels
  • Doorsneden met aanduiding van het hoogteprofiel
  • Aanduiding van alle gebruikte materialen met vermelding van merk en type
  • De oriëntatie van het gebouw
  • De plannen van het verloop en plaats van sanitaire leidingen, leidingen voor verwarming en riolering, met aanduiding van dimensies
  • Elektrische plannen (stopcontacten, schakelaars, armaturen,…)

Wat zijn de voordelen van een as-built plan?

  • Het as-built plan is een deel van het postinterventiedossier en de EPB-aangifte. In die aangifte kan een verslaggever aanduiden welke resultaten al dan niet stroken met de EPB-eisen. Het opstellen van een as-built plan is dus nodig om de EPB-aangifte tot een goed einde te brengen.
  • Als bouwheer weet je bij een mogelijke herstelling perfect waar je leidingen lopen.
  • Bij verkoop van een pand heeft de volgende eigenaar onmiddellijk de correcte plannen.

Wil je meer informatie over het as-builtplan of andere administratieve procedures bij de realisatie van een bouwproject? Contacteer ons gerust.

Vraag nu uw offerte