Het S-peil: een nieuwe indicator voor nieuwbouwwoningen

Sinds dit jaar moet elke nieuwe woning in Vlaanderen voldoen aan de S-peileis. Het S-peil vervangt het vroegere K-peil dat dus niet mee bestaat voor woongebouwen. Wat dit betekent voor uw project, leggen we graag uit.

Eerst het goede nieuws

Voor gesloten woningen, appartementen en halfopen woningen is er t.o.v. de regelgeving van 2017 weinig of geen verschil. Deze voldeden reeds aan het huidige S-peil. Enkel voor vrijstaande woningen zijn er minimale aanpassingen noodzakelijk t.o.v. 2017.

Wat is het S-peil?

S-peil staat voor schilpeil. De indicator drukt de energetische kwaliteiten van een gebouwschil uit. Daarbij worden zowel energiewinsten als –verliezen meegerekend. Het S-peil geeft aan hoeveel energie een wooneenheid nodig heeft om de binnentemperatuur op peil te houden.

Het S-peil wordt uitgedrukt met een cijfer. Hoe lager dat cijfer, hoe minder energie een wooneenheid nodig heeft en hoe efficiënter de vorm is. Vanaf dit jaar is dat cijfer S31 en vanaf 1 januari 2021 is het cijfer S28. Wooneenheden die aan dat cijfer voldoen, zijn bijna-energieneutraal.

Wie moet voldoen aan het S-peil?

Het S-peil maakt deel uit van de EPB-eisen en geldt voor alle nieuwbouwwoningen. Het wordt berekend per wooneenheid. In een appartementsgebouw heeft elk appartement dus een eigen S-peil. Renovaties moeten niet voldoen aan het S-peil. Wie het S-peil niet haalt, moet een boete betalen.

Welke factoren bepalen het S-peil?

Om het S-peil te berekenen, kijkt men naar de verhouding van de ‘S-peil-gerelateerde energiebehoefte voor verwarming en koeling’ tot de ‘equivalente boloppervlakte van de EPW-eenheid (wooneenheid)’.

Volgende zaken hebben invloed op het S-peil:

 • luchtdichtheid van de woning
 • isolatie van de schildelen
 • invloed van de bouwknopen
 • impact van de zonnewinsten
 • grootte en oriëntatie van de vensters
 • doordachte verhouding percentage glasoppervlakte tot vloeroppervlakte
 • aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen
 • aanwezigheid van thermische massa
 • vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw)

De meest cruciale parameters zijn:

 • de luchtdichtheid
 • de verhouding glas-vloeroppervlakte
 • de vormefficiëntie

Als je gemiddeld scoort op deze drie parameters en je wooneenheid is goed geïsoleerd, dan is het geldende S-peil van S31 zeker haalbaar.

Wil je weten hoe het S-peil precies wordt berekend, kijk dan op de site van de Vlaamse overheid.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen op vlak van EPB-verslaggeving, contacteer ons gerust.

Vraag nu uw offerte