Hoe een warmtepomp dimensioneren?

Dat warmtepompen efficiënte en duurzame verwarming en koeling mogelijk maken, is algemeen bekend. Om optimaal van deze voordelen te genieten is een goede dimensionering van de warmtepomp echter cruciaal.

Waarom is goede dimensionering belangrijk?

Een slecht gedimensioneerde warmtepomp leidt tot een lager rendement. Bovendien kost over-dimensionering ook op andere manieren meer geld.

  • De investeringskost ligt hoger dan nodig.
  • Het stroomverbruik voor de aandrijfenergie stijgt.
  • De warmtepomp heeft sneller last van slijtage door pendelen (onnodig aan- en uitschakelen).

Ondertussen is duidelijk dat de COP (coëfficiënt of performance) niet de enige factor is die de keuze van een warmtepomp bepaalt. Meer zelfs, de COP is een factor die onvoldoende rekening houdt met de werking van de warmtepomp in de praktijk. En het is net die situatie die de dimensionering incalculeert, terwijl de COP vertrekt van een laboratoriumsituatie.

Hoe kan je een warmtepomp dimensioneren?

Laten we om te beginnen stellen hoe je een warmtepomp best niet dimensioneert. In de praktijk wordt nog al eens uitgegaan van enkele vuistregels. Maar die leiden niet tot een goede dimensionering. Bovendien begeeft de installateur zich op juridisch glad ijs met dergelijke methode. Uiteraard spelen de ervaring, de kennis en het vakmanschap van de installateur een belangrijke rol. Maar daarnaast moet die zich ook baseren op de geldende normering om een warmtepomp te dimensioneren.

Om de warmtepomp te dimensioneren is een gedetailleerde warmteverliesberekening nodig. Die geeft aan hoeveel vermogen de warmtepomp moet hebben om de te verwarmen ruimtes op temperatuur te houden. De methodes om die berekening te maken werden vastgelegd in de Europese norm NBN EN 12831. Die werd dit jaar nog geactualiseerd. Die laatste versie is bekend als NBN EN 12831-1.

Naast de warmteverliesberekening wordt ook de dimensioneringsnota opgesteld. Die toont aan dat een bepaalde installatie het vereiste vermogen ook daadwerkelijk kan aanleveren. Uitgangspunt daarbij is dat het warmteafgiftesysteem er voor zorgt dat elke ruimte in de winter de gewenste temperatuur behoudt. De dimensioneringsnota is trouwens niet alleen belangrijk om een warmtepomp juist te dimensioneren. Door de nota toe te voegen aan de EPB-verslaggeving kan je ook een gunstiger E-peil rechtvaardigen.

Meer informatie over onze diensten? Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Vraag nu uw offerte