Ingrijpende energetische renovatie vs E-peil

Gaat u renoveren en wordt er minimum driekwart van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies grenzend aan de buitenomgeving (na)geïsoleerd? Als u ook uw technische installaties volledig vernieuwt, is er sprake van een ingrijpende energetische renovatie. Daar zijn specifieke EPB-eisenvoor. In dit artikel bekijken we de regelgeving en de impact van een ingrijpende energetische renovatie op het E-peil.

De maximale toegelaten waarde van het E-peil: E 90

Ongeacht of de ingrijpende energetische renovatie wordt uitgevoerd voor een wooneenheid, een school of kantoren, werd de maximaal toegestane waarde van het E-peil vastgelegd op E 90. De berekening gebeurt naar analogie met een nieuwbouw en er wordt zoals steeds uitgegaan van waarden bij ontstentenis als bepaalde gegevens niet gekend zijn. Die waarden bij ontstentenis of ‘default’ waarden die door het softwareprogramma worden gebruikt hebben in de regel een negatieve invloed op het uiteindelijke E-peil omdat men standaard uitgaat van een negatieve situatie.

Een betere energieprestatie voor een lager E-peil

Door het energieprestatieniveau van gebouwen te verbeteren, bekomen die gebouwen een lager E-peil. Ze worden met andere woorden energiezuiniger en milieuvriendelijker. De bewoner merkt de verbetering bovendien aan de lagere energiefactuur. Wie echter een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, wordt door de wetgever verplicht om een bepaald energieprestatieniveau te behalen. Voldoet uw gebouw na de renovatie niet, dan wordt u daarvoor beboet.

Een verschil van slechts 30 E-punten tussen nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie

De wetgever is veeleisend, dus is het zaak om goed geïnformeerd te zijn voordat u met de werken van start gaat. Een aantal slimme ingrepen leveren u al gauw een substantiële verbetering van uw E-peil op. Daarnaast kan u door de juiste metingen te laten uitvoeren – eenwarmteverliesberekening bijvoorbeeld – de waarden bij ontstentenis vermijden en het E-peil aanzienlijk verbeteren.

Zijn er uitzonderingen?

Ook voor ingrijpende energetische renovaties zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de ingrijpende energetische renovatie gecombineerd wordt met werken van andere aard. Andere uitzonderingen zijn er als op voorhand en voor de start der werken kan worden aangetoond dat het technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is om aan de eisen te voldoen.
Het is met andere woorden in de eerste plaats belangrijk om te weten wat moet en wat mag én om advies in te winnen bij specialisten inzake EPB-verslaggeving die u bijstaan met waardevolle aanbevelingen om de normen inzage energieprestatie moeiteloos te behalen.
De ingenieurs van Vinco Engineering zijn ervaren en gecertificeerde EPB-specialisten die dankzij hun berekeningen kunnen bijsturen waar nodig en er zo kunnen voor zorgen dat uw ingrijpende energetische renovatie een succes wordt over de gehele lijn. Wenst u graag meer informatie of vraagt u zich af of uw renovatie een gewone of een ingrijpende energetische renovatie is? Neem gerust contact met ons op. Wij delen graag onze expertise met u.

Vraag nu uw offerte