Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen tot eind 2012: 
Behaalt uw nieuwbouwwoning het E-peil 60 dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing.
Behaalt uwwoning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%.
De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw.
 
Voor bouwaanvragen in 2013:  Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar.Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
 
Voor bouwaanvragen vanaf 2014: Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar.Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.
U hoeft dus zelf niets te ondernemen.      
     
Opmerkingen            
In sommige gevallen zal de korting op de onroerende voorheffing niet worden toegekend, indien de wooneenheid geen apart KI heeft. Bvb bij een gedeeltelijke herbouw met een bijkomende wooneenheid, moet de bijkomende wooneenheid inderdaad aan een maximaal E-peil voldoen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt in dit geval echter niet automatisch toegekend. Een vermindering van onroerende voorheffing kan enkel worden toegekend als de nieuwe wooneenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen heeft. Op een kadastraal inkomen dat slaat op het geheel van enerzijds de bestaande woning en de nieuwe wooneenheid (na gedeeltelijke herbouw), kan geen correcte berekening van de vermindering gebeuren.  Er wordt door het kadaster bij dit soort projecten, niet steeds een afzonderlijk kadastraal inkomen toegekend. Een afzonderlijk KI is er meestal pas als de nieuwe wooneenheid ook een andere eigenaar heeft. Wanneer u zich als eigenaar/belastingsplichtige in deze situatie bevindt, dan zou u, wanneer het kadaster langskomt om een herschatting van het KI na verbouwing door te voeren, kunnen vragen om voor die wooneenheid een apart KI te bepalen. Pas dan kan de vermindering van OV op basis van het E-peil van deze wooneenheid correct worden toegekend.
 
Bron :  VEA
Vraag nu uw offerte