Lage temperatuur verwarming verplicht voor bouwaanvragen vanaf 2023 voor nieuwbouw (enkel Vlaanderen)

Wat betekent verwarmen op lage temperatuur?

Als de aanvoertemperatuur naar uw warmte-afgifte-elementen (radiatoren, convectoren, vloerverwarming,…) zich tussen de 35°C en 55°C bevindt, dan spreken we over lage temperatuur verarming

Hoe lager deze temperatuur is, hoe beter voor het rendement van je verwarmingssysteem.

 

Wanneer verplicht?

Verwarmen op lage temperatuur is verplicht voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen (nog niet in Brussel  en Wallonië) waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd na 01/01/2023.

Voor kleinere verbouwingen of renovaties geldt deze regelgeving niet.

 

Wat verplicht de wetgeving?

Er moet verplicht een VOLLEDIGE warmteverliesberekening volgens de NBN EN 12831-1 (2017) gemaakt worden van alle ruimtes in het gebouw.

Daarna moet er een dimensioneringsnota opgemaakt worden die aantoont dat alle berekende warmteverliezen VOLLEDIG afgedekt zijn PER ruimte.

In elk geval moet de totale dekking van de warmteverliezen per ruimte en voor het volledige gebouw groter zijn dan de berekende dekking.

Er zijn evenwel ruimtes die niet moeten voldoen wegens een uitzondering in de regelgeving:

  1. Ruimtes die niet bestemd zijn voor menselijke bezetting
  2. Ruimtes waar de warmtevraag kleiner is dan 10 W/m²
  3. Ruimtes waar de warmtevraag kleiner is dan 100 W
  4. Ruimtes waar een combinatie van decentrale (plaatselijke) en centrale verwarming samen worden voorzien, op voorwaarde dat de plaatselijke verwarming wordt in rekening gebracht voor het E-peil

 

Hoe kan je dit als bouwheer / aannemer staven ?

Er moet verplicht een dimensioneringsnota opgemaakt worden dat minstens volgende elementen bevat:

  1. De warmteverliesberekening zoals hierboven beschreven.
  2. Een lijst van de weerhouden afgifte – elementen per ruimte met vermelding van het werkelijke vermogen bij de bepaalde aanvoertemperatuur van het water. Dus niet de standaard afgifte die op de technische fiche vermeld zal staan.

 

Wil je graag een complete en onderbouwde warmteverliesberekening ? Stuur dan vandaag je offertevraag door.

Vraag nu uw offerte