Nieuwe EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Bij vergunningsplichtige bouw- en verbouwwerken gelden de EPB-eisen