Nieuwe EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Bij vergunningsplichtige bouw- en verbouwwerken gelden de EPB-eisen (EnergiePrestaties en Binnenklimaat). Dat geldt ook voor niet-residentiële gebouwen. Wij geven hier de belangrijkste wijzigingen aan de regelgeving.

Wat zijn de EPB-eisen?

 • Eisen op vlak van thermische isolatie
 • Binnenklimaateisen
 • Energieprestatie-eisen

De concrete invulling van deze eisen is afhankelijk van het type werken

 • Nieuwbouw en hiermee gelijkgesteld
 • Renovatie
 • Ingrijpende energetische renovatie

Nieuwe categorie voor niet-residentiële gebouwen

Deze categorie is sinds 1 januari 2017 nieuw in de EPB-regelgeving. Ze wordt samengevat als EPN (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). De categorie omvat kantoren, scholen en ASB-gebouwen. ASB staat voor ‘andere specifieke bestemming’ en slaat onder meer op gebouwen voor gezondheidszorg, sport, handel, horeca en bijeenkomsten. Al deze gebouwen moeten een minimaal aandeel hernieuwbare energiebronnen bevatten. Dat geldt dus niet enkel meer voor scholen en kantoren. Wordt dat aandeel niet gehaald, dan verstrengen de E-peileisen met 10 %.

De regelgeving veranderde op 1 januari én op 1 maart 2017. Ga dus zeker na dat je over de meest recente informatie beschikt. Wij geven hier de situatie zoals ze geldt sinds 1 maart 2017.

Het concrete E-peil hangt af van de functie van het gebouw. Dat peil kan je berekenen met de EPN-methode. Die leer je kennen in de EPN-cursus.

Nu ook hernieuwbare energie bij ingrijpende energetische renovatie

 • Sinds 1 maart 2017 is ook bij een ingrijpende energetische renovatie een minimumaandeel hernieuwbare energie verplicht.
 • Dit minimumaandeel is 10 kWh/m². Ter info: bij nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen is het minimumaandeel ook 10 kWh/m² (voor woongebouwen is dit 15 kWh/m²).
 • Deze eis geldt niet bij een algemene renovatie.

Nieuw: installatie-eisen voor industriegebouwen

 • Industriegebouwen moeten nu ook voldoen aan minimale eisen voor technische installaties.

Geen aparte eisen voor functiewijziging

 • Sinds 1 maart 2017 verdween de categorie ‘functiewijziging met een bouwvolume van meer dan 800 m³’.
 • Werken die vroeger onder deze categorie vielen, vallen nu onder de categorie ‘ingrijpende energetische renovatie’.

Laatste jaar K-peil

 • Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie weer.
 • Voor niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag of melding in 2017 is dit K-peil 40.
 • Deze eis vervalt na 2017 en wordt vervangen door het S-peil (schilpeil). Invulling en betekenis van dit S-peil worden in de loop van 2017 verduidelijkt.

Technische eisen

Ook enkele technische eisen veranderden op 1 maart of zullen wijzigen op 1 juli 2017:

 • Er zijn geen beperkingen meer voor de oriëntatie en helling van zonneboiler en fotovoltaïsche panelen (vanaf 1 juli).
 • Enkele vereisten in verband met regelbare toevoer- en afvoerroosters veranderden.
 • De spleethoogte onder binnendeuren moet minimum 5 mm zijn.
 • EPB-gerelateerde prestaties van de ventilatie-installatie uit het ventilatieprestatieverslag moeten worden gerapporteerd in de EPB-aangifte (vanaf 1 juli).
 • De installatie van ventilatiesystemen van hetzelfde type is bij renovatie een aanbeveling, maar geen vereiste mee.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je meer info over de specifieke eisen waaraan jouw project moet voldoen.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over onze service op vlak van EPB-verslaggeving voor niet-residentiële gebouwen.

Vraag nu uw offerte