Nieuwe internationale norm voor luchtfilters

Voor de classificatie van luchtfilters werd klassiek de EN779:2012-norm gehanteerd. Na een overgangsperiode is die sinds 1 juni echter volledig vervangen door de ISO 16890-norm. En dat heeft enkele voordelen.

Nieuwe onderverdeling

De vroegere EN779:2012-norm beoordeelde enkel de efficiëntie van een luchtfilter bij deeltjes van 0,4 Micron. Met de nieuwe ISO 16890-norm worden echter deeltjes gemeten in de zone tussen 0,3 en 10 Micron. Dat resulteert in 4 categorieën waarin de filters worden ingedeeld:

  • ISO ePM1: capteert minstens 50 % van de deeltjes kleiner dan 1 Micron
  • ISO ePM2,5: capteert minstens 50 % van de deeltjes kleiner dan 2,5 Micron
  • ISO ePM10: capteert minstens 50 % van de deeltjes kleiner dan 10 Micron
  • ISO grof filter: capteert minder dan 50 % van de deeltjes kleiner dan 10 Micron

Daarbij wordt ook nog de efficiëntie aangeduid, afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental. Zo zal een luchtfilter die 64 % van de deeltjes kleiner dan 2,5 Micron capteert, worden aangeduid als ISO ePM2,5 60.

Nieuwe testmethode

Ook de manier waarop filters worden getest, is nieuw onder ISO 16890. Zo wordt de efficiëntie bij het filteren met een schone filter vergeleken met testen waarbij de filter ontdaan is van mogelijke elektrostatische lading. Het gemiddelde van beide metingen levert het efficiëntiecijfer op. Deze testmethode geeft een beter zicht op het filterend vermogen in de praktijk. Bovendien wordt ook getest op het stofhoudend vermogen van de filters.

Voordelen

ISO 16890 heeft enkele onmiskenbare voordelen:

  • Dit is een mondiale norm die de Europese EN779:2012-norm vervangt. Daardoor kunnen nog meer luchtfilters met elkaar worden vergeleken.
  • De meetresultaten geven een beter beeld van de realiteit.
  • Een betere keuze van een filter met het oog op de gezondheid wordt mogelijk. Fijnstof is een belangrijk gezondheidsprobleem en het zijn de fijnste deeltjes die het diepst in het lichaam doordringen en de meeste schade berokkenen.

Nog enkele vraagtekens

Sinds 1 juni is ISO 16890 van kracht. Toch zijn er nog een aantal onduidelijkheden. Zo is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de energielabels. Al evenmin is duidelijk wat het verband zal zijn met EN13779, de norm voor een gezond binnenklimaat. Maar we mogen ervan uitgaan dat de eisen m.b.t. luchtfilters zullen verscherpen. ISO ePM1 zal de standaard worden om van een fijnfilter te spreken. De plaatsing van zo’n filter als eindfilter van een systeem lijkt een logische stap voor de toekomstige filterinstallaties van nieuwe gebouwen.

Benieuwd wat ISO 16890 voor jou betekent? Contacteer ons gerust.

Bron illustratie: EPA en IFB

Vraag nu uw offerte