Premies netbeheerder 2015

Premies netbeheerder 2015

Voor 2015 zijn er geen nieuwe wijzigingen gepland voor de energiepremies. Eind 2013 was al beslist dat wie in 2015 een bouwaanvraag indient, pas vanaf E30 een E-peil premie zal kunnen krijgen (ipv E40). De premie bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2015 zo’n 1800 euro voor een woning en 800 euro voor appartement met een E-peil van maximaal E30. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Wat het tijdskader voor het afbouwen van de energiepremies betreft, wordt een definitieve beslissing verwacht in de eerste helft van 2015. Wijzigingen zullen in principe ingaan vanaf 1 januari 2016.

Belastingvermindering dakisolatie

De belastingvermindering voor dakisolatie blijft in 2015 verder bestaan (30% belastingvermindering voor dakisolatiewerken uitgevoerd via een aannemer). Deze belastingvermindering is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gewesten (en dus niet langer van federale overheid), en blijft verder van toepassing voor investeringen in dakisolatie betaald in 2015.

Vraag nu uw offerte