S-peil: isolatie bij gemeenschappelijke muren appartementen wordt nog belangrijker

Vorig jaar werd het S-peil de nieuwe indicator voor de energetische kwaliteiten van een gebouwschil. Het S-peil bracht een aantal wijzigingen met zich mee, die o.m. van toepassing zijn op gemeenschappelijke muren in appartementen. Wat verandert er precies en wat moet je doen om in orde te zijn?

Wat is het S-peil?

In 2018 werd het K-peil vervangen door het S-peil als indicator voor de energetische kwaliteiten van een gebouwschil. Een gebouwschil is het geheel aan wanden, daken, vensters, enzoverder, dat een woning omvat.

Het S-peil (schilpeil) maakt deel uit van de energieprestatieregelgeving (EPB) en geldt voor alle nieuwbouwwoningen. Het geeft aan hoeveel energie een wooneenheid nodig heeft om de binnentemperatuur op peil te houden.

Het S-peil wordt uitgedrukt met een cijfer, waaraan wooneenheden moeten voldoen. Nu is dat cijfer S31, vanaf 1 januari 2021 wordt het S28.

Wat veranderde er met het S-peil voor appartementen?

Het S-peil wordt berekend per wooneenheid. Dat betekent dat er een S-peil nodig is voor elk appartement, niet langer één peil voor heel het gebouw.

Ook relevant voor appartementen is het feit dat het S-peil muren naar aangrenzende verwarmde ruimtes eveneens beschouwt als een verliesoppervlak. Het K-peil hield enkel rekening met verliesoppervlakten naar de buitenomgeving en naar aangrenzende onverwarmde ruimten toe. Door die toevoeging kan energieverlies in de volledige bouwschil accurater berekend worden.

Nog een andere verandering is dat de Umax-eis, die voordien 1.00 W/m²K was, in 2018 verstrengd werd tot 0.60 W/m²K. De U-waarde, of warmtedoorgangscoëfficiënt, geeft aan hoeveel warmte er in een constructiedeel per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat.

Wat betekent dit voor gemeenschappelijke muren?

Wat betekenen die wijzigingen voor gemeenschappelijke muren in appartementsgebouwen?

Om het S-peil van een appartement te berekenen, moeten nu ook de oppervlaktes van de gemeenschappelijke muren correct ingevoerd worden. Een goede isolatie van gemeenschappelijke muren is daarom cruciaal om energieverlies langs die wanden te beperken. Dit is belangrijk, want wie het S-peil niet haalt, moet een boete betalen.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen op het vlak van EPB-verslaggeving? Contacteer ons voor meer informatie.

 

Vraag nu uw offerte