Staving van EPB-dossier: wie doet wat?

De wijziging in het decreet van 17/2/17 bepaalt dat de opdrachtgever (u dus als bouwheer) verantwoordelijk is om alle nodige en bruikbare stavingstukken over te maken aan de EPB verslaggever.

Moet jouw (ver)bouwproject voldoen aan de EPB-eisen (EnergiePrestaties en Binnenklimaat)? Dan moet je dat kunnen staven. De verschillende betrokkenen bij de bouw of renovatie hebben elk een verantwoordelijkheid. Hier lees je wie voor welke stavingsstukken moet zorgen.

Het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte is een wettelijke taak van de aangifteplichtige (bouwheer, opdrachtgever). De verslaggever is enkel verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de reëel uitgevoerde toestand, op basis van het stavingsdossier.

Schenk daarom voldoende aandacht aan het verzamelen van de nodige stavingsstukken in alle fases van het bouwproces. Als je pas na de werken in actie schiet is het misschien al te laat …

Stukken die de aangifteplichtige bouwheer aflevert

Als aangifteplichtige moet u op tijd deze specifieke documenten (laten) afleveren:

 • Tijdens de ontwerpfase: de vergunningsaanvraag of de melding (voor gebouwen groter dan 1000 m² is er ook een haalbaarheidsstudie);
 • Tijdens de startfase: de startverklaring met het ventilatievoorontwerp;
 • Tijdens de uitvoeringsfase: de voorlopige EPB-aangifte;
 • Aan het einde van de werken: de definitieve EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag.

Stukken die de architect aflevert

 • As built bouwplan (plan zoals de bouw effectief uitgevoerd is, incl alle wijzigingen tov het ontwerp
 • Werfverslagen met foto’s
 • Vorderingsstaten met gedetailleerde omschrijving van de materialen
 • Uitvoeringsdetails van de bouwknopen (methode A of B)

Stukken die de aannemers of installateur aflevert

 • Facturen: correct en gedetailleerd (met vermelding van hoeveelheden en technische kenmerken materialen) ingevuld zodat die kunnen gebruikt worden voor de EPB-verantwoording
 • Offertes
 • Vorderingsstaten
 • Technische fiches
 • Gedetailleerde berekeningen van de U-waarde van ramen en deuren
 • Dimensioneringsnota van de verwarming / koeling
 • Een hydraulisch schema van de verwarmings- en koelinstallatie
 • Gedetailleerde warmteverliesberekening van het volledige gebouw per ruimte
 • Meetrapport van de effectieve ventilatiedebieten

Belangrijk

Voor u zelf een offerte ondertekent, laat u deze best eerst nakijken door uw EPB verslaggever. Deze service wordt gratis aangeboden. U bent dan zeker dat u bij de EPB – eindaangifte geen problemen heeft met niet – conforme materialen.

Er bestaat niet zoiets als dé lijst met stavingsstukken voor de EPB-verslaggeving. De lijst hierboven is dan ook niet limitatief. De EPB-verslaggever kan ze gebruiken voor de samenstelling van het dossier.

Uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van de EPB verslaggever om een stavingstuk te aanvaarden of niet.

De EPB verslaggever kan immers van het Vlaams Energieagentschap een zware boete krijgen (en verlies van zijn EPB erkenning) als hij een niet – conform stuk gebruikt voor zijn aangifte.

Meer informatie

Meer details over de verantwoordelijkheden van iedere bouwpartner vind je in dit overzicht van het VEA

Benieuwd naar de te verzamelen stavingstukken en stappen die je zet tijdens het bouwproces? Bekijk het overzicht per bouwfase op de website van de Vlaamse overheid.

Zoek je een betrouwbare EPB-verslaggever? Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Vraag nu uw offerte