Strengere EPB-wetgeving rond U-waarden vanaf 2016

Sinds begin dit jaar zijn er strengere regels van kracht met betrekking tot de EPB-eisen van nieuwbouwwoningen en renovaties. Zo werd het maximale E-peil, dat de globale energieprestatie van uw woning aangeeft, aangepast van E60 naar E50. Maar ook de maximaal toelaatbare U-waarden van scheidingsconstructies liggen in 2016 een stuk lager.

Wat is de U-waarde?

De U-waarde van een scheidingsconstructie wordt ook wel de warmtedoorgangscoëfficiënt van het materiaal in kwestie genoemd. De waarde geeft aan hoeveel warmte een materiaal per m² doorlaat bij een temperatuurverschil van 1 graad en gedurende een tijdspanne van 1 seconde. Ze wordt uitgedrukt in W/m²K, waarbij W voor Watt staat, m² voor de oppervlakte en K voor het temperatuurverschil.

Onder scheidingsconstructies vallen zowel daken, muren, vloeren en plafonds als ramen en deuren. De maximale U-waarde verschilt naargelang het materiaal. Als regel geldt: hoe lager de U-waarde van de scheidingsconstructie, hoe beter het materiaal isoleert.

Wat verandert er vanaf 2016?

Opake scheidingsconstructies

Vanaf 2016 mogen de U-waarden van alle zogenaamd “opake” scheidingsconstructies (zoals daken, muren en vloeren) slechts 0,24 W/m²K bedragen. Enkel voor vloeren lag de maximale waarde vroeger iets hoger (0,30 W/m²K).

Ramen en deuren

Voor deuren en poorten blijft de maximaal toegelaten U-waarde van 2,00 W/m²K behouden.

Wat ramen betreft, mag de gemiddelde U-waarde van alle vensters samen echter nog maar 1,5 W/m²K bedragen, tegenover 1,8 W/m²K in 2015. De maximale Ug-waarde van de beglazing verandert niet en blijft staan op 1,1 W/m²K.

Wenst u meer informatie over de nieuwe U-waarden in 2016? Raadpleeg dan het volledige overzicht op de website van de Vlaamse overheid. Of neem contact op met Vinco Engineering voor een professioneel advies.

Vraag nu uw offerte