Tips om een EPB-boete te vermijden

Wie de EPB-regels en eisen niet nauwkeurig naleeft, riskeert een boete. Ook als aangifteplichtige hangen er grote bedragen aan vast. Beter voorkom je deze boete door juist te handelen.

Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe gebouwen – of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan – moeten dan ook aan de energieprestatieregelgeving voldoen.

Reële kans op controles

De opgelegde EPB-eisen blijken in de praktijk goed haalbaar (de helft van de dossiers doet het beter dan de eisen) en de nodige investeringen zijn op korte termijn terugverdiend. Toch gebeuren er ook overtredingen. Om overtredingen te ontmoedigen, worden controles uitgevoerd. Wie weigert mee te werken, riskeert een boete. Het is het Vlaams Energie Agentschap dat toezicht houdt op het naleven van de EPB-eisen. Deze gebeuren steekproefsgewijs, na een klacht of als gerichte of thematische selectie. De kans is zo dus reëel dat een controle volgt.

De controles gebeuren op de startverklaring, de naleving van de eisen en de rapportage door de verslaggever.

Startverklaring

In de startverklaring staat de aangifte opgenomen met de opstart van de vergunde werkzaamheden en de aanstelling van de verslaggever. Het formulier bevat verder ook nog alle gegevens van het bouwproject, de resultaten op vlak van E-peil en de gegevens van het ventilatievoorontwerp. De verslaggever maakt werk van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat.

Ten tweede moet de EPB-aangifte tijdig worden ingediend bij de energieprestatiedatabank.

EPB-eisen vandaag

De EPB-regelgeving bevat een waslijst aan regelgevingen. De EPB-verslaggever is helemaal thuis in dit werkveld.
We geven alvast kort de meest recente wijzigingen mee:

  • Het minimumaandeel hernieuwbare energie voor niet-residentiële gebouwen bedraagt minstens 20 kWh/m²
  • Het E-peil voor woongebouwen verstrengt in 2020 naar E35.

De bestemmingen (residentieel, industrie, …) bepalen samen met de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie) welke EPB-eisen er gelden. Opgelet met de gemeenschappelijke delen van een gebouw die een aparte EPB-eenheid vormen.

Tot slot is het aan de EPB-verslaggever om waarheidsgetrouw rapport op te maken.

Mogelijke boetes

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete.

De aangifteplichtige krijgt een boete in volgende gevallen:

  • Indientermijn startverklaring niet gerespecteerd: 250 euro
  • Indientermijn EPB-aangifte niet gerespecteerd: 1000 euro + 1 euro per m³ nieuw bouwvolume en maximaal 10.000 euro
  • Nieuwe indientermijn EPB-aangifte na opleggen boete niet gerespecteerd: 10 euro per dag, tot EPB-aangifte wordt ingediend
  • Niet voldaan aan één of meer EPB-eisen: afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 of 25 euro per m³
  • Nieuwe indientermijn hernieuwingsaangifte na opleggen boete niet gerespecteerd: 10 euro per dag, tot hernieuwingsaangifte wordt ingediend

De verslaggever krijgt een boete in deze gevallen:

  • EPB-aangifte stemt niet overeen met de werkelijkheid: afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 euro per m³
  • Indientermijn hernieuwingsaangifte niet gerespecteerd: 500 euro

De opbrengsten van deze boetes gaan naar het Energiefonds dat initiatieven stimuleert om het energieverbruik in gebouwen te beperken.

Ben jij ook van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’? En wil je een EPB-boete vermijden? Dan houd je je best aan de regels. Doe een beroep op een EPB expert. Neem verblijvend contact met ons op.

 

Vraag nu uw offerte