Vergeet het ErP-label niet

Samengestelde verwarmings- en ventilatiesystemen moeten een ErP-label krijgen. Dat energielabel duidt de energie-efficiëntie aan en werd door de EU ingevoerd om het energieverbruik terug te dringen. Het is de installateur die verantwoordelijk is voor de labeling.

Wat is het ErP-label?

ErP staat voor Energy related Products. Het label geldt sinds 2015 voor verwarmingssystemen en sinds 2016 voor ventilatiesystemen. Naast dit systeem- of pakketlabel voor samengestelde installaties, is er ook een productlabel voor de individuele toestellen. De labels zijn erg vergelijkbaar met de gekende labels voor pakweg tv’s, koelkasten of auto’s.

Voor welke installaties is het ErP-label verplicht?

Als we spreken over verwarmingsinstallaties dan valt elke productcombinatie onder de verplichting van een ErP-systeemlabel als:

  • Het gaat om een combinatie van ketel, zonneboiler, thermostaat, boiler, warmtepomp en/of wkk;
  • Het vermogen van de ketel 70 kW of lager is;
  • De inhoud van de boiler 500 liter of minder is;
  • Het gaat om nieuw te installeren producten (eventuele oude producten in de installatie worden uit de berekening gehouden)

De verplichting om een ErP-label te voorzien geldt dus voor een complexer systeem als een installatie met CV-ketel en warmtepomp. Maar even goed is een eenvoudige combinatie van een ketel met een thermostaat onderworpen aan de verplichting.

Bij ventilatiesystemen geldt de verplichting voor residentiële toepassingen met eenheden vanaf 30 W.

Hoe wordt het ErP-label berekend?

Het is de installateur die verplicht is om het ErP-systeemlabel te berekenen. Daarvoor zijn uiteraard de individuele productlabels nodig. Die moeten worden voorzien door de fabrikant. Met deze en andere gegevens kan het label worden berekend. De EU ontwikkelde een uniforme rekenmethode, maar die is nogal complex. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden:

  • Verschillende fabrikanten voorzien tools die echter in veel gevallen enkel op het eigen gamma van toepassing zijn. Het label van een installatie waarin producten van verschillende fabrikanten worden gebruikt, kan hiermee vaak dus niet worden berekend.
  • Bepaalde groothandels ontwikkelden een eigen calculatietool voor hun klanten.
  • Vinco Engineering kan de berekening van ErP-labels op efficiënte wijze maken.

Wanneer moet het ErP-label worden berekend?

De installateur moet het ErP-systeemlabel al bij de offerte vermelden. Het is dus belangrijk dat de berekening al gebeurt voor de installatie wordt gerealiseerd. Bedoeling is dat de klant bij zijn keuze ook de energie-efficiëntie in rekening kan brengen. Enerzijds betekent dit voor de installateur een extra administratieve verplichting. Maar anderzijds is het ook een kans om met een extra voordeel naar de klant te stappen, namelijk de energie-efficiëntie van de voorgestelde installatie.

Meer weten over het ErP-systeemlabel en hoe wij dit voor jou kunnen berekenen? Contacteer ons gerust.

Vraag nu uw offerte