Verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie 2019

Voor nieuwe niet-residentiële gebouwen stijgt voor vergun