Vlaamse renteloze energielening tot 60 000 euro en zonder inkomensgrens !

De Vlaamse Regering besliste om aan iedereen die een nieuwe woning verwerft (en dus niet enkel zogenaamde ‘prioritare’ doelgroepen, zoals vandaag de dag het geval is) de mogelijkheid tot renteloze lening te geven.
Woningen met label F of E die gerenoveerd worden naar label C, kunnen maximaal 30.000 euro lenen, als er naar label B wordt gerenoveerd 45.000 euro en een renovatie naar label A is het maximumbedrag opgetrokken naar 60.000 euro.
En dat dus zonder inkomensgrenzen.
Vraag nu uw offerte