Wat is de terugverdientijd van zonneboilers en zonnepanelen?

Denk je aan duurzame energie, dan zijn fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers logische opties. Vraag daarbij is op welke termijn je jouw investering kan terugverdienen. Wij geven je alvast een inschatting

Wat is het verschil?

Zowel zonneboilers als zonnepanelen maken gebruik van het zonlicht om energie op te wekken. Zonneboilers zetten dat licht om in energie voor (sanitair) warm water. Zonnepanelen produceren elektriciteit.

Zonnepanelen

De investering in fotovoltaïsche zonnepanelen kan je op 6 tot 12 jaar terugverdienen. Die termijn is veel korter dan die van zonneboilers. Sommige zonnepanelen gaan tot 25 jaar mee, maar dat geldt niet voor alle panelen. Kwaliteit is sterk bepalend voor de levensduur.

Zonneboiler

Doorgaans verdien je zonneboilers niet sneller terug dan zonnepanelen. Denk aan 10 tot 15 jaar. De aankoopprijs zal hoger liggen – hoewel die van zonnepanelen sterk kan variëren naargelang het aantal panelen en het type – maar de jaarlijkse besparing op jouw energiefactuur is zeker niet groter.

Het probleem bij zonneboilers is tevens dat ze ook warm water produceren in de warmste periodes van het jaar (lente – zomer – herfst), wanneer het verbruik van warm (sanitair) water juist lager is.

Combinatie van zonnepanelen en een zonneboiler

Indien je beide systemen combineert, zet je de zon in voor een groot deel van je energiebehoefte. Zonnepanelen leveren duurzame stroom, zonneboiler zorgen voor warm water. Zo creëer je een zeer duurzame energie-installatie.

Bereken zelf de terugverdientijd

2,5 miljoen Vlaamse daken werden nauwkeurig geanalyseerd in de Vlaamse zonnekaart. In combinatie met meteorologische gegevens van het KMI leverde dat een databank op met voor elk dak en elk dakdeel de mogelijkheden op vlak van installatie van zonnepanelen of zonneboilers. Indien een gebouw goed scoort, kan je de kostprijs en terugverdientijd raadplegen. Je kan jouw locatie ingeven op de zonnekaart.

Let wel: dit is een eerste indicatie. Deskundig advies over de concrete situatie is geen overbodige luxe. Op die manier kan je een meer verfijnde analyse krijgen.

Gebruik premies

De subsidies voor zonnepanelen werden sterk teruggeschroefd. De redenering is dat de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen op zich al voldoende interessant is.

Zonneboilers daarentegen komen wel nog in aanmerking voor premies. De premies voor een zonneboiler zijn afhankelijk van de locatie. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen of appartementen
  • Een Vlaamse Verbeteringspremie voor woningen van minstens 25 jaar oud
  • Premies in bepaalde gemeenten of provincies.

Je kan zelf nagaan voor welke premies jouw locatie in aanmerking komt op de website van de Vlaamse overheid.

Meer info over onze diensten? Contacteer ons gerust.

Vraag nu uw offerte