Wat is een postinterventiedossier?

Wie na 2001 een bouwproject liet uitvoeren waarvoor een bouwvergunning nodig was zal bij de verkoop een postinterventiedossier moeten voorleggen. Met dat dossier krijgt de koper alle nodige informatie over de (technische) opbouw van het pand. Die informatie is nodig om bijvoorbeeld verbouwings- of renovatiewerken uit te voeren.

Waarom een postinterventiedossier?

Stel: u koopt een woning of een ander pand en u wil dit gaan verbouwen of een grondige renovatie uitvoeren. Dan is het natuurlijk belangrijk dat u weet hoe het gebouw is opgebouwd, waar eventueel leidingen liggen en welke materialen er bij de bouw werden gebruikt. Maar ook de aanwezige technische installaties wil u kennen.

Al die informatie vindt u terug in het postinterventiedossier (of PID) dat de verkoper aan u moet overhandigen. Zo’n PID is verplicht:

  • wanneer met de bouw begonnen werd na 1 mei 2001
  • of wanneer er sinds 1 mei 2001 werken werden uitgevoerd door één of meer aannemers

Een PID hoort bij een woning of ander gebouw zoals een inschrijvingsbewijs bij een wagen: het moet steeds bij het pand aanwezig zijn. Wordt de woning verkocht, dan overhandigt de verkoper het PID aan de koper en houdt deze laatste die opnieuw in huis.

Blijkt het postinterventiedossier bij de verkoop onvindbaar of werd het nooit opgesteld, dan is het aan de verkoper om dit toch nog te laten opmaken door een veiligheidscoördinator of architect. Dateert het pand van voor mei 2001, dan is het niet verplicht. Uiteraard moeten dan nog wel steeds de meest actuele plannen, documenten en attesten worden overhandigd aan de koper.

Wat staat er in een PID?

Zo’n postinterventiedossier is een lijvig, technisch en heel belangrijk document. Logisch dus dat dit door een erkende veiligheidscoördinator moet worden opgemaakt. Bij Vinco Engineering kan u terecht voor de opmaak van zo’n dossier. Wij leveren dit af, volledig volgens de wettelijke voorschriften, op het einde van onze veiligheidscoördinatie opdracht.

In het dossier nemen we verplicht de volgende zaken op:

  • de structuur van het gebouw met de plannen en tekeningen van de stabiliteit en de technische installaties
  • indicatie van de nutsleidingen (die vaak onzichtbaar zijn ingewerkt)
  • het lastenboek dat de gebruikte materialen weergeeft
  • eventuele aankoopfacturen
  • informatie die nodig is voor onderhoud, herstelling, verbouwing en mogelijke ontmanteling van het gebouw en de technische installaties
  • de gegevens van de architect, de veiligheidscoördinator en de hoofdaannemer en neven – of onderaannemers die het gebouw hebben opgetrokken en afgewerkt.

Wenst u meer te weten over onze diensten voor het opstellen van een postinterventiedossier of over onze andere services die u technisch ondersteunen bij uw bouwprojecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we uw project en stellen we u een aanbod op maat voor.

Vraag nu uw offerte