Werd uw lift al gemoderniseerd?

Werd uw lift al gemoderniseerd?

Als dat niet het geval is, moet u er werk van maken.

Omdat het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften enkele problemen opleverde, werd in een nieuw besluit van 10 december 2012 gekozen voor een oplossing waarbij het gezond verstand zegevierde: de modernisering van liften werd in de tijd gespreid, te beginnen met de gemakkelijkst te moderniseren exemplaren.

Liften die vanaf 1 april 1984 in gebruik werden genomen, moeten voor 31 december van dit jaar gemoderniseerd zijn.

Voor oudere liften, die vaak een historische of esthetische waarde hebben, werd de aanpassingstermijn verlengd, zodat de eigenaars over voldoende tijd beschikken om een oplossing te zoeken die esthetiek en veiligheid verenigt.

Liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in gebruik werden genomen, moeten voor 31 december 2016 in orde worden gebracht. Voor nog oudere liften loopt de termijn af op 31 december 2022.

Vraag nu uw offerte