Elektrische keuring

Iedere elektrische installatie moet voldoen aan de kwaliteitsnormen die door de overheid worden opgelegd. Voor een elektrische keuring worden de AREI (Algemeen reglement op de elektrische installaties) normen gebruikt. U dient dan ook te beschikken over een geldig keuringsattest dat bevestigd dat uw elektrische installatie aan deze normen voldoet.

Elektrische keuring

De Belgische wetgeving schrijft voor dat iedere elektrische installatie gekeurd moet worden door een erkend bureau en volgens de normen van AREI. De elektrische installatie moet gekeurd worden in deze situaties:

  • Voor de ingebruikname van de elektrische installatie
  • Bij iedere belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie
  • Wanneer de aansluiting op het openbaar verdeelnet verzwaard moet worden
  • Bij de verkoop van het vastgoed
  • Om de 25 jaar

Benodigde documentatie bij keuring elektriciteit

Om een keuringsattest van de elektrische installatie te ontvangen, zal een expert bij u langskomen om de keuring uit te voeren. U heeft een aantal documenten nodig voor de keuring, die u in sommige gevallen zelf al in handen hebt. Wanneer u nog niet over deze documenten beschikt, kan een erkend ingenieursbureau zoals Vinco Engineering deze voor u opstellen:

  • Opmaak eendraadschema van de elektrische installatie
  • Opmaak situatieschema van de installatie
  • EAN code (European Article Numbering) ter identificatie van de aansluiting

Na de elektrische keuring ontvangt u een positief of negatief keuringsattest. Bij de ontvangst van een positief keuringsattest hoeft u verder niet meteen actie te ondernemen. Bij een negatief keuringsattest bent u verplicht om de tekortkomingen op te lossen en een nieuwe keuring te laten uitvoeren.

AREI elektrische keuringen van zonnepanelen

Bij de installatie van zonnepanelen moet er een keuring worden uitgevoerd voordat de panelen in gebruik worden genomen. Onze keurder komt bij u langs om de installatie te controleren voor de ingebruikname van de zonnepanelen. Het complete AREI keuringsverslag moet aan de netbeheerder worden bezorgd voordat uw zonnepanelen op het netwerk kunnen worden aangesloten.

Combinatie elektrische keuring en EPC

Vinco Engineering kan verschillende verslaggeving met elkaar combineren. Zo kunt u elektrische keuringen laten uitvoeren en gelijktijdig een aanvraag doen voor de EPC verslaggeving.

Keuring elektriciteit bij verkoop

Bij de verkoop van vastgoed moet een geldig keuringsattest voorgelegd worden. Het wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd en zonder dit attest kan de verkoop niet doorgaan. Het attest kan positief of negatief zijn bij de verkoop van de woning, maar op deze manier is de koper wel op de hoogte van de actuele toestand. Bij een negatief verslag moet de elektrische installatie binnen de 12 maanden opnieuw gekeurd worden. Nadien is een nieuwe keuring verplicht om de 25 jaar.

Keuring elektriciteit bij nieuwbouw

Ook bij het opleveren van een nieuwbouw moet de elektrische installatie gekeurd worden. Hier gelden dezelfde normen en wetgevingen als bij de verkoop of renovatie van een bestaande woning. Het keuringsattest moet afgeleverd worden voor de ingebruikname van de elektrische installatie.

Keuring elektriciteit bij verhuur

Bij de verhuur van een woning of appartement is het niet verplicht om een keuringsattest voor te leggen. Toch wordt het aangeraden om het keuringsattest bij te voegen in de documentatie van de woning. U bent in ieder geval verplicht om als verhuurder te zorgen dat uw pand in regel is met de geldende wetgeving. Het keuringsattest moet er zijn, ook al hoeft u het niet verplicht toe te voegen aan het verhuurdossier. Verhuurt u een woning, maar beschikt u niet over een positief AREI keuringsattest? Dan is het aan te raden om deze keuring zo snel mogelijk te laten uitvoeren door een erkend organisme.

Vraag uw offerte aan

Bouwheer

Bouwplaats

excl btw en excl kosten grond

Projectbeschrijving

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Klik of sleep naar het icoon om één of meerdere bestanden te uploaden.
Max. 20 MB en/of 25 bestanden

Architect

Diensten

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.