Brandwerende doorvoeren van leidingen in een gebouw

De meest recente herziening van de Basisnormen (in voege sinds 1 december 2012) zorgde voor enkele belangrijke wijzigingen in de Belgische reglementering. Zo worden de brandweerstandseisen voortaan uitgedrukt volgens de Europese klassen (REI (3)), terwijl de oude Belgische classificatie (Rf) niet langer van toepassing is en na een overgangsperiode van 4 jaar zal verdwijnen. De normen inzake brandveiligheid en meer bepaald brandweerstand worden veeleisender. Terecht, want de extra maatregelen kunnen het verschil maken tussen leven of dood. In dit artikel gaan we dieper in over brandwerende doorvoeren van leidingen in een gebouw.

Compartimenteren alleen is niet voldoende

Compartimentering is een essentieel onderdeel van uw brandbeveiliging. Het voorkomt dat brand overslaat naar andere delen van uw gebouw. De brandweerstand – de tijd dat een compartiment in staat is om de brand te beperken – is afhankelijk van de materiaalkeuze en de gebruikte structuur. Maar omdat in elk gebouw ook technische, sanitaire en andere voorzieningen zijn, lopen er ook leidingen doorheen de muren. Die leidingen lopen door verschillende compartimenten heen en vormen een zwakke schakel als er niet wordt gezorgd voor brandwerende doorvoeren van die leidingen.

Een correcte dichting van doorvoeren

Er spelen meerdere factoren voordat we kunnen spreken van een correcte brandwerende dichting van doorvoeren. Er is de letter van die wet die stelt dat elke opening (dus ook een doorvoer) met dezelfde brandweerstand moet worden gedicht als de wand of muur waarin die zich bevindt. Daarnaast is geen enkele doorvoer dezelfde. Voor diverse leidingen worden verschillende materialen gebruikt én de leidingen hebben andere toepassingen of transporteren verschillende substanties.

In de praktijk vraagt het brandwerend doorvoeren van leidingen steeds om ofwel een type- oplossing ofwel een gecertificeerde oplossing op maat.

Complexe berekeningen voor een optimale oplossing

Het bepalen van de meest optimale brandwerende dichting is specialistenwerk. De dichting moet voldoen aan de thermische isolatie-eis (I) én aan de vlamdichtheid (E) van de wand waarin die zich bevindt. Concreet: een doorvoer in een muur met een brandweerstand van 60 minuten moet brandwerend gedicht worden met materialen die eveneens een brandweerstand van 60 minuten garanderen. Behalve voor leidingkokers, daar bedragen de waarden de helft, met een minimum van 30 minuten. Daarnaast moet bij de dichting rekening worden gehouden met het soort leidingen en technieken dat door de doorvoer loopt. In veel gevallen is dat een combinatie van materialen en technieken, waardoor de dichting nóg complexer wordt.

Door te kiezen voor een specialist als Vinco Engineering, zorgt u ervoor dat de oplevering en de keuring van uw project niet in het gedrang komt door het toepassen van verkeerde oplossingen. Onze ingenieurs hebben jarenlange ervaring in brandveiligheid en zijn vertrouwd met de meest geavanceerde technieken én met de huidige regelgeving. U investeert dus niet alleen in een duurzame en gegarandeerd wettelijke oplossing, maar ook in de veiligheid van de bewoners van uw gebouw. Heeft u vragen over brandwerende doorvoeren van leidingen in een gebouw? Stel ze ons. Wij informeren u graag.

Vraag nu uw offerte