Certificatie voor veiligheidscoördinatoren niv A

Ondanks vermeldingen in diverse wetgeving is de Federale overheid er nog steeds niet in geslaagd om dit correct te implementeren.

Vinco Egnineering gaat verder en behaalde een externe certificatie op persoonsniveau.

Het behalen van deze externe certificatie verzekert de opdrachtgever er van dat de aangestelde veiligheidscoördinator niet enkel beschikt over de nodige diploma’s en opleidingen, maar ook over de bij wet vastgelegde ervaring voor ontwerp en verwezenlijking.

Immers niet iedere veiligheidscoördinator mag de verwezenlijking ontwerp uitvoeren.

 

Vraag nu uw offerte