De invloed van een warmteverliesberekening op het E-peil

Voor een optimaal energiepeil in uw woning, zal ook uw verwarmingsinstallatie een erg belangrijke rol spelen. Het is zowel voor uw comfort als voor uw energieverbruik belangrijk dat uw woning voldoende warm is, zonder dat de installatie te zwaar gedimensioneerd is. Een warmteverliesberekening zal u helpen bij de creatie van een goede, uitgebalanceerde verwarmingsinstallatie. Het is namelijk die berekening die ervoor zal zorgen dat het niet te warm of te koud wordt en die u zal beschermen tegen overmatig energieverbruik door een te zwaar berekende installatie.

Dimensionering van een lage-temperatuurverwarming

De lage-temperatuurverwarming wordt hierin dus hoe langer hoe meer de norm. Maar hoe bepaalt u wat voor u het juiste systeem is en in welke opstelling? Een belangrijk vertrekpunt hierbij zijn de kenmerken van het gebouw. Meer bepaald de blootstelling aan de zon, de ventilatie, de thermische massa en de isolatie. Deze variabelen zullen mee de nood aan verwarming en /of verkoeling van een gebouw definiëren en wat de ‘werkingstemperatuur’ van het verwarmingssysteem moet zijn. Wil u energie besparen, dan moet die temperatuur zo laag mogelijk worden gehouden zonder aan leefcomfort in te boeten.

Een correcte dimensionering levert u een schema op maat voor een voor uw woning optimale verwarmings-configuratie. Die ideale opstelling zal ervoor zorgen dat de omgevingstemperatuur in uw woonst in elk seizoen erg aangenaam blijft, zonder dat daar een hoge energiefactuur aan gekoppeld is. De combinatie van laag energie verbruik en hoog rendement, ziet u weerspiegeld in een positieve invloed op het E-peil van uw woning.

Het laten uitvoeren van een professionele warmteverliesberekening gecombineerd met een correcte dimensionering van uw verwarmingsinstallatie op lage temperatuur zal er mee toe bijdragen dat u zonder inspanning voldoet aan de steeds strenger wordende normen op vlak van het energieverbruik van uw woning. Het is belangrijk dat u zich laat informeren over de toepassingsmogelijkheden, het ontwerp en de prestaties van de warmteafgiftesystemen die het beste in combinatie met een verwarmingsinstallatie op lage temperatuur worden gebruikt.

Meer informatie over een warmteverliesberekening

Meer informatie over een EPB verslaggeving, een HVAC studie, of hebt u concrete vragen over een warmteverliesberekening, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Vraag nu uw offerte